« Ho any amin'iza izahay, Tompo? Ianao no manana ny tenin'ny fiainana mandrakizay. » Jo 6, 68MISORATA ANARANA !
Ampidiro ny adiresy email
(Maimaim-poana)


Hamarino ny adiresy email

 

Talata Faharoa amby roapolo tsotra Mandavan-taonaNy Vakiteny anio


Evanjely Masin'i Jesoa Kristy nosoratan'i Md. Lioka 4,31-37.
Ary nidina tany Kafarnaoma tanànan'i Galilea izy, ka nampianatra ny olona tamin'ny sabata,
ary gaga ny olona tamin'ny fampianarany, satria niteny toy ny manam-pahefana izy.
Tao amin'ny sinagoga dia nisy lehilahy azon'ny demony maloto, ka niantso mafy
nanao hoe: Aoka re, fa mifandraharaha inona aminao izahay, ry Jesoa avy any Nazareta ô? Tonga handringana anay va hianao? Fantatro raha hianao, dia ilay Masin'Andriamanitra.
Fa notenenin'i Jesoa mafy izy nataony hoe: Mangina, ary mialà amin'io lehilahy io. Dia nandavo azy tamin'ny tany teo afovoan'ny olona teo ny demony vao nivoaka niala taminy, nefa tsy nandratra azy akory.
Talanjona izy rehetra, ka nifampilaza hoe: Teny manao ahoana re izany? fa mandidy ny fanahy maloto amin-kery sy fahefana izy, dia miala ireny.
Ary niely tamin'izany tany rehetra izany ny lazany.


 
©Evangelizo.org 2001-2016