« Ho any amin'iza izahay, Tompo? Ianao no manana ny tenin'ny fiainana mandrakizay. » Jo 6, 68MISORATA ANARANA !
Ampidiro ny adiresy email
(Maimaim-poana)


Hamarino ny adiresy email

 

Fiaviana: Herinandro mialoha ny Noely (18 desambra)Ny Vakiteny anio


Evanjely Masin'i Jesoa Kristy nosoratan'i Md. Matio 21,23-27.
Ary rahefa tafiditra tao amin'ny tempoly izy ka nampianatra teo, dia nanatona azy ny lohandohan'ny mpisorona sy ny loholona ka nanao hoe: Fahefana avy aiza no anaovanao izao? ary iza no nahazoanao izany fahefana izany?
Namaly Jesoa ka nanao taminy hoe: Hanontaniako zavatra iray loha kosa hianareo; ka raha voavalinareo izany dia holazaiko aminareo izay fahefana anaovako izao.
Avy taiza moa ny batemin'i Joany? avy tany an-danitra, sa avy tamin'ny olona? Dia nieritreritra ireo ka nanao hoe:
Raha hataontsika hoe: Avy tany an-danitra, dia hovaliany hoe: Raha izany, nahoana no tsy nino azy hianareo? Ary raha hataontsika hoe: Avy tamin'ny olona indray, ny vahoaka kosa no atahorantsika; fa ataon'izy rehetra ho mpaminany Joany.
Dia izao no navaliny an'i Jesoa: Tsy fantatray. - Izaho kosa ary, hoy izy taminy, dia tsy hilaza aminareo izay fahefana anaovako izao.Baiboly Dikateny Malagasy 1938, nahitsin'ny Katolika.org -


 
©Evangelizo.org 2001-2017