« Ho any amin'iza izahay, Tompo? Ianao no manana ny tenin'ny fiainana mandrakizay. » Jo 6, 68MISORATA ANARANA !
Ampidiro ny adiresy email
(Maimaim-poana)


Hamarino ny adiresy email

 
alakamisy 19 janoary 2017
Alakamisy Faharoa tsotra Mandavan-taona
Heb 7,25-28.8,1-6. / Sal 40(39),7-8a.8b-9.10.17. / Mk 3,7-12.

zoma 20 janoary 2017
Zoma Faharoa tsotra Mandavan-taona
Heb 8,6-13. / Sal 85(84),8.10.11-12.13-14. / Mk 3,13-19.

asabotsy 21 janoary 2017
Asabotsy Faharoa tsotra Mandavan-taona
Heb 9,2-3.11-14. / Sal 47(46),2-3.6-7.8-9. / Mk 3,20-21.

alahady 22 janoary 2017
Alahady Fahatelo tsotra Mandavan-taona
Iz 8,23.9,1-3. / Sal 27(26),1.4.13-14. / 1 Kor 1,10-13.17. / Mt 4,12-23.

alatsinainy 23 janoary 2017
Alatsinainy Fahatelo tsotra Mandavan-taona
Heb 9,15.24-28. / Sal 98(97),1.2-3ab.3cd-4.5-6. / Mk 3,22-30.

talata 24 janoary 2017
Talata Fahatelo tsotra Mandavan-taona
Heb 10,1-10. / Sal 40(39),2.4ab.7-8a.10.11. / Mk 3,31-35.

alarobia 25 janoary 2017
Fetin'ny Nibebahan'i Masindahy Paoly
Asa 22,3-16. / Sal 117(116),1.2. / Mk 16,15-18.

alakamisy 26 janoary 2017
Fahatsiarovana an'i Masindahy Timote sy Tito Eveka
2 Tim 1,1-8. / Sal 96(95),1-2a.2b-3.7-8a.10. / Lk 10,1-9.

zoma 27 janoary 2017
Zoma Fahatelo tsotra Mandavan-taona
Heb 10,32-39. / Sal 37(36),3-4.5-6.23-24.39-40. / Mk 4,26-34.

asabotsy 28 janoary 2017
Asabotsy Fahatelo tsotra Mandavan-taona
Heb 11,1-2.8-19. / Lk 1,69-70.71-72.73-75. / Mk 4,35-41.

alahady 29 janoary 2017
Alahady Fahaefatra tsotra Mandavan-taona
Sof 2,3.3,12-13. / Sal 146(145),7.8-9.10. / 1 Kor 1,26-31. / Mt 5,1-12.

alatsinainy 30 janoary 2017
Alatsinainy Fahaefatra tsotra Mandavan-taona
Heb 11,32-40. / Sal 31(30),20.21.22.23.24. / Mk 5,1-20.

talata 31 janoary 2017
Talata Fahaefatra tsotra Mandavan-taona
Heb 12,1-4. / Sal 22(21),26b-27.28.30.31-32. / Mk 5,21-43.

alarobia 01 febroary 2017
Alarobia Fahaefatra tsotra Mandavan-taona
Heb 12,4-7.11-15. / Sal 103(102),1-2.13-14.17-18a. / Mk 6,1-6.

alakamisy 02 febroary 2017
Fankalazana Ny Nanolorana ny Tompo
Mal 3,1-4. / Sal 24(23),7.8.9.10. / Lk 2,22-40.

zoma 03 febroary 2017
Zoma Fahaefatra tsotra Mandavan-taona
Heb 13,1-8. / Sal 27(26),1.3.5.8b-9abc. / Mk 6,14-29.

asabotsy 04 febroary 2017
Asabotsy Fahaefatra tsotra Mandavan-taona
Heb 13,15-17.20-21. / Sal 23(22),1-3a.3b-4.5.6. / Mk 6,30-34.

alahady 05 febroary 2017
Alahady Fahadimy tsotra Mandavan-taona
Iz 58,7-10. / Sal 112(111),4-5.6-7.8-9. / 1 Kor 2,1-5. / Mt 5,13-16.

alatsinainy 06 febroary 2017
Alatsinainy Fahadimy tsotra Mandavan-taona
Jen 1,1-19. / Sal 104(103),1-2a.5-6.10.12.24.35c. / Mk 6,53-56.

talata 07 febroary 2017
Talata Fahadimy tsotra Mandavan-taona
Jen 1,20-31.2,1-4a. / Sal 8,4-5.6-7.8-9. / Mk 7,1-13.

alarobia 08 febroary 2017
Alarobia Fahadimy tsotra Mandavan-taona
Jen 2,4b-9.15-17. / Sal 104(103),1-2a.27-28.29bc-30. / Mk 7,14-23.

alakamisy 09 febroary 2017
Alakamisy Fahadimy tsotra Mandavan-taona
Jen 2,18-25. / Sal 128(127),1-2.3.4-5. / Mk 7,24-30.

zoma 10 febroary 2017
Zoma Fahadimy tsotra Mandavan-taona
Jen 3,1-8. / Sal 32(31),1-2.5.6.7. / Mk 7,31-37.

asabotsy 11 febroary 2017
Asabotsy Fahadimy tsotra Mandavan-taona
Jen 3,9-24. / Sal 90(89),2.3-4.5-6.12-13. / Mk 8,1-10.

alahady 12 febroary 2017
Alahady Fahaenina tsotra Mandavan-taona
Ekl 15,15-20. / Sal 119(118),1-2.4-5.17-18.33-34. / 1 Kor 2,6-10. / Mt 5,17-37.

alatsinainy 13 febroary 2017
Alatsinainy Fahaenina tsotra Mandavan-taona
Jen 4,1-15.25. / Sal 50(49),1.8.16bc-17.20-21. / Mk 8,11-13.

talata 14 febroary 2017
Fahatsiarovana Masindahy Cyrille sy Méthode, mpitokamonina
Jen 6,5-8.7,1-5.10. / Sal 29(28),1a.2.3ac-4.3b.9b-10. / Mk 8,14-21.

alarobia 15 febroary 2017
Alarobia Fahaenina tsotra Mandavan-taona
Jen 8,6-13.20-22. / Sal 116(115),12-13.14-15.18-19. / Mk 8,22-26.

alakamisy 16 febroary 2017
Alakamisy Fahaenina tsotra Mandavan-taona
Jen 9,1-13. / Sal 102(101),16-18.19-21.29.22-23. / Mk 8,27-33.

zoma 17 febroary 2017
Zoma Fahaenina tsotra Mandavan-taona
Jen 11,1-9. / Sal 33(32),10-11.12-13.14-15. / Mk 8,34-38.9,1.

asabotsy 18 febroary 2017
Asabotsy Fahaenina tsotra Mandavan-taona
Heb 11,1-7. / Sal 145(144),2-3.4-5.10-11. / Mk 9,2-13.

alahady 19 febroary 2017
Alahady Fahafito tsotra Mandavan-taona
Lev 19,1-2.17-18. / Sal 103(102),1-2.3-4.8.10.12-13. / 1 Kor 3,16-23. / Mt 5,38-48.

alatsinainy 20 febroary 2017
Alatsinainy Fahafito tsotra Mandavan-taona
Ekl 1,1-10. / Sal 93(92),1ab.1c-2.5. / Mk 9,14-29.

talata 21 febroary 2017
Talata Fahafito tsotra Mandavan-taona
Ekl 2,1-11. / Sal 37(36),3-4.18-19.27-28.39-40. / Mk 9,30-37.

alarobia 22 febroary 2017
Fety Fiketrahan'i Masindahy Piera
1 Pi 5,1-4. / Sal 23(22),1-3a.3b-4.5.6. / Mt 16,13-19.

alakamisy 23 febroary 2017
Alakamisy Fahafito tsotra Mandavan-taona
Ekl 5,1-10. / Sal 1,1-2.3.4.6. / Mk 9,41-50.

zoma 24 febroary 2017
Zoma Fahafito tsotra Mandavan-taona
Ekl 6,5-17. / Sal 119(118),12.16.18.27.34.35. / Mk 10,1-12.

asabotsy 25 febroary 2017
Asabotsy Fahafito tsotra Mandavan-taona
Ekl 17,1-13. / Sal 103(102),13-14.15-16.17-18a. / Mk 10,13-16.

alahady 26 febroary 2017
Alahady Fahavalo tsotra Mandavan-taona
Iz 49,14-15. / Sal 62(61),2-3.6-7.8-9. / 1 Kor 4,1-5. / Mt 6,24-34.

alatsinainy 27 febroary 2017
Alatsinainy Fahavalo tsotra Mandavan-taona
Ekl 17,20-28. / Sal 32(31),1-2.5.6.7. / Mk 10,17-27.

talata 28 febroary 2017
Talata Fahavalo tsotra Mandavan-taona
Ekl 35,1-15. / Sal 50(49),5-6.7-8.14.23. / Mk 10,28-31.

alarobia 01 martsa 2017
Alarobian'ny lavenona
Jl 2,12-18. / Sal 51(50),3-4.5-6a.12-13.14.17. / 2 Kor 5,20-21.6,1-2. / Mt 6,1-6.16-18.

alakamisy 02 martsa 2017
Alakamisy aorian'ny lavenona
Det 30,15-20. / Sal 1,1-2.3.4.6. / Lk 9,22-25.

zoma 03 martsa 2017
Zoma aorian'ny lavenona
Iz 58,1-9a. / Sal 51(50),3-4.5-6a.18-19. / Mt 9,14-15.

asabotsy 04 martsa 2017
Asabotsy aorian'ny lavenona
Iz 58,9b-14. / Sal 86(85),1-2.3-4.5-6. / Lk 5,27-32.

alahady 05 martsa 2017
Alahady Voalohany amin'ny Karemy
Jen 2,7-9.3,1-7. / Sal 51(50),3-4.5-6a.12-13.14.17. / Rom 5,12-19. / Mt 4,1-11.

alatsinainy 06 martsa 2017
Alatsinainy Voalohany amin'ny Karemy
Lev 19,1-2.11-18. / Sal 19(18),8.9.10.15. / Mt 25,31-46.

talata 07 martsa 2017
Talata Voalohany amin'ny Karemy
Iz 55,10-11. / Sal 34(33),4-5.6-7.16-17.18-19. / Mt 6,7-15.

alarobia 08 martsa 2017
Alarobia Voalohany amin'ny Karemy
Jon 3,1-10. / Sal 51(50),3-4.12-13.18-19. / Lk 11,29-32.

alakamisy 09 martsa 2017
Alakamisy Voalohany amin'ny Karemy
Est 14,1.3-5.12-14. / Sal 138(137),1-2a.2bc-3.7c-8. / Mt 7,7-12.

zoma 10 martsa 2017
Zoma Voalohany amin'ny Karemy
Ez 18,21-28. / Sal 130(129),1-2.3-4ab.4c-6.7-8. / Mt 5,20-26.

asabotsy 11 martsa 2017
Asabotsy Voalohany amin'ny Karemy
Det 26,16-19. / Sal 119(118),1-2.4-5.7-8. / Mt 5,43-48.

alahady 12 martsa 2017
Alahady Faharoa amin'ny Karemy
Jen 12,1-4a. / Sal 33(32),4-5.18-19.20.22. / 2 Tim 1,8b-10. / Mt 17,1-9.

alatsinainy 13 martsa 2017
Alatsinainy Faharoa amin'ny Karemy
Dn 9,4b-10. / Sal 79(78),8.9.11.13. / Lk 6,36-38.

talata 14 martsa 2017
Talata Faharoa amin'ny Karemy
Iz 1,10.16-20. / Sal 50(49),8-9.16bc-17.21.23. / Mt 23,1-12.

alarobia 15 martsa 2017
Alarobia Faharoa amin'ny Karemy
Jer 18,18-20. / Sal 31(30),5-6.14.15-16. / Mt 20,17-28.

alakamisy 16 martsa 2017
Alakamisy Faharoa amin'ny Karemy
Jer 17,5-10. / Sal 1,1-2.3.4.6. / Lk 16,19-31.

zoma 17 martsa 2017
Zoma Faharoa amin'ny Karemy
Jen 37,3-4.12-13a.17b-28. / Sal 105(104),16-17.18-19.20-21. / Mt 21,33-43.45-46.

asabotsy 18 martsa 2017
Asabotsy Faharoa amin'ny Karemy
Mik 7,14-15.18-20. / Sal 103(102),1-2.3-4.9-10.11-12. / Lk 15,1-3.11-32.

alahady 19 martsa 2017
Alahady Fahatelo amin'ny Karemy
Eks 17,3-7. / Sal 95(94),1-2.6-7.8-9. / Rom 5,1-2.5-8. / Jo 4,5-42.

alatsinainy 20 martsa 2017
Fankalazana an'i Masindahy Josefa, vadin'i Maria
2 Sam 7,4-5a.12-14a.16. / Sal 89(88),2-3.4-5.27.29. / Rom 4,13.16-18.22. / Mt 1,16.18-21.24a.

talata 21 martsa 2017
Talata Fahatelo amin'ny Karemy
Dn 3,25.34-43. / Sal 25(24),4bc-5ab.6-7bc.8-9. / Mt 18,21-35.

alarobia 22 martsa 2017
Alarobia Fahatelo amin'ny Karemy
Det 4,1.5-9. / Sal 147,12-13.15-16.19-20. / Mt 5,17-19.

alakamisy 23 martsa 2017
Alakamisy Fahatelo amin'ny Karemy
Jer 7,23-28. / Sal 95(94),1-2.6-7.8-9. / Lk 11,14-23.

zoma 24 martsa 2017
Zoma Fahatelo amin'ny Karemy
Os 14,2-10. / Sal 81(80),6c-8a.8bc-9.10-11ab.14.17. / Mk 12,28b-34.

asabotsy 25 martsa 2017
Fankalazana ny Filazàn'ny Anjely
Iz 7,10-14.8,10b. / Sal 40(39),7-8a.8b-9.10.11. / Heb 10,4-10. / Lk 1,26-38.

alahady 26 martsa 2017
Alahady Fahaefatra amin'ny Karemy
1 Sam 16,1b.6-7.10-13a. / Sal 23(22),1-3a.3b-4.5.6. / Ef 5,8-14. / Jo 9,1-41.

alatsinainy 27 martsa 2017
Alatsinainy Fahaefatra amin'ny Karemy
Iz 65,17-21. / Sal 30(29),2.4.5-6.11-12a.13b. / Jo 4,43-54.

talata 28 martsa 2017
Talata Fahaefatra amin'ny Karemy
Ez 47,1-9.12. / Sal 46(45),2-3.5-6.8-9. / Jo 5,1-16.

alarobia 29 martsa 2017
Alarobia Fahaefatra amin'ny Karemy
Iz 49,8-15. / Sal 145(144),8-9.13cd-14.17-18. / Jo 5,17-30.

alakamisy 30 martsa 2017
Alakamisy Fahaefatra amin'ny Karemy
Eks 32,7-14. / Sal 106(105),19-20.21-22.23. / Jo 5,31-47.

zoma 31 martsa 2017
Zoma Fahaefatra amin'ny Karemy
Fah 2,1a.12-22. / Sal 34(33),17-18.19-20.21.23. / Jo 7,1-2.10.25-30.

asabotsy 01 aprily 2017
Asabotsy Fahaefatra amin'ny Karemy
Jer 11,18-20. / Sal 7,2-3.9bc-10.11-12. / Jo 7,40-53.

alahady 02 aprily 2017
Alahady Fahadimy amin'ny Karemy
Ez 37,12-14. / Sal 130(129),1-2.3-4ab.4c-6.7-8. / Rom 8,8-11. / Jo 11,1-45.

alatsinainy 03 aprily 2017
Alatsinainy Fahadimy amin'ny Karemy
Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62. / Sal 23(22),1-3a.3b-4.5.6. / Jo 8,1-11.

talata 04 aprily 2017
Talata Fahadimy amin'ny Karemy
Fan 21,4-9. / Sal 102(101),2-3.16-18.19-21. / Jo 8,21-30.

alarobia 05 aprily 2017
Alarobia Fahadimy amin'ny Karemy
Dn 3,14-20.91-92.95. / Dn 3,52.53.54.55.56. / Jo 8,31-42.

alakamisy 06 aprily 2017
Alakamisy Fahadimy amin'ny Karemy
Jen 17,3-9. / Sal 105(104),4-5.6-7.8-9. / Jo 8,51-59.

zoma 07 aprily 2017
Zoma Fahadimy amin'ny Karemy
Jer 20,10-13. / Sal 18(17),2-3a.3bc-4.5-6.7. / Jo 10,31-42.

asabotsy 08 aprily 2017
Asabotsy Fahadimy amin'ny Karemy
Ez 37,21-28. / Jer 31,10.11-12ab.13. / Jo 11,45-56.

alahady 09 aprily 2017
Alahadin'ny sampakazo
Iz 50,4-7. / Sal 22(21),8-9.17-18a.19-20.23-24. / Fi 2,6-11. / Mt 26,14-75.27,1-66.

alatsinainy 10 aprily 2017
Alatsinainy masina
Iz 42,1-7. / Sal 27(26),1.2.3.13-14. / Jo 12,1-11.

talata 11 aprily 2017
Talata masina
Iz 49,1-6. / Sal 71(70),1-2.3-4a.5-6ab.15.17. / Jo 13,21-33.36-38.

alarobia 12 aprily 2017
Alarobia masina
Iz 50,4-9a. / Sal 69(68),8-10.21bcd-22.31.33-34. / Mt 26,14-25.

alakamisy 13 aprily 2017
Alakamisy masina
Eks 12,1-8.11-14. / Sal 116(115),12-13.15-16bc.17-18. / 1 Kor 11,23-26. / Jo 13,1-15.

zoma 14 aprily 2017
Zoma masina
Iz 52,13-15.53,1-12. / Sal 31(30),2.6.12-13.15-16.17.25. / Heb 4,14-16.5,7-9. / Jo 18,1-40.19,1-42.

asabotsy 15 aprily 2017
Asabotsy masina
Eks 14,15-31.15,1a. / Eks 15,1b-2.3-4.5-6.17-18. / Rom 6,3-11. / Mt 28,1-10.

alahady 16 aprily 2017
Alahadin'ny Paka
Asa 10,34a.37-43. / Sal 118(117),1-2.16ab-17.22-23. / Kol 3,1-4. / Jo 20,1-9.

alatsinainy 17 aprily 2017
Alatsinainy amin'ny Havaloan'ny Paka
Asa 2,14.22-33. / Sal 16(15),1-2a.5.7-8.9-10.11. / Mt 28,8-15.

talata 18 aprily 2017
Talata amin'ny Havaloan'ny Paka
Asa 2,36-41. / Sal 33(32),4-5.18-19.20.22. / Jo 20,11-18.

alarobia 19 aprily 2017
Alarobia amin'ny Havaloan'ny Paka
Asa 3,1-10. / Sal 105(104),1-2.3-4.6-7.8-9. / Lk 24,13-35. 
©Evangelizo.org 2001-2017