« Ho any amin'iza izahay, Tompo? Ianao no manana ny tenin'ny fiainana mandrakizay. » Jo 6, 68MISORATA ANARANA !
Ampidiro ny adiresy email
(Maimaim-poana)


Hamarino ny adiresy email

 
alakamisy 27 aprily 2017
Alakamisy Faharoa amin'ny Paka
Asa 5,27-33. / Sal 34(33),2.9.17-18.19-20. / Jo 3,31-36.

zoma 28 aprily 2017
Zoma Faharoa amin'ny Paka
Asa 5,34-42. / Sal 27(26),1.4.13-14. / Jo 6,1-15.

asabotsy 29 aprily 2017
Asabotsy Faharoa amin'ny Paka
Asa 6,1-7. / Sal 33(32),1-2.4-5.18-19. / Jo 6,16-21.

alahady 30 aprily 2017
Alahady Fahatelo amin'ny Paka
Asa 2,14.22-33. / Sal 16(15),1-2a.5.7-8.9-10.11. / 1 Pi 1,17-21. / Lk 24,13-35.

alatsinainy 01 mey 2017
Alatsinainy Fahatelo amin'ny Paka
Asa 6,8-15. / Sal 119(118),23-24.26-27.29-30. / Jo 6,22-29.

talata 02 mey 2017
Talata Fahatelo amin'ny Paka
Asa 7,51-60.8,1a. / Sal 31(30),3cd-4.6ab.7b.8a.17.21ab. / Jo 6,30-35.

alarobia 03 mey 2017
Fetin'i Masindahy Filipo sy Jakoba Zandriny Apostoly
1 Kor 15,1-8. / Sal 19(18),2-3.4-5. / Jo 14,6-14.

alakamisy 04 mey 2017
Alakamisy Fahatelo amin'ny Paka
Asa 8,26-40. / Sal 66(65),8-9.16-17.20. / Jo 6,44-51.

zoma 05 mey 2017
Zoma Fahatelo amin'ny Paka
Asa 9,1-20. / Sal 117(116),1.2. / Jo 6,52-59.

asabotsy 06 mey 2017
Asabotsy Fahatelo amin'ny Paka
Asa 9,31-42. / Sal 116(115),12-13.14-15.16-17. / Jo 6,60-69.

alahady 07 mey 2017
Alahady Fahaefatra amin'ny Paka
Asa 2,14.36-41. / Sal 23(22),1-3a.3b-4.5.6. / 1 Pi 2,20-25. / Jo 10,1-10.

alatsinainy 08 mey 2017
Alatsinainy Fahaefatra amin'ny Paka
Asa 11,1-18. / Sal 42(41),2-3.43(42),3.4. / Jo 10,11-18.

talata 09 mey 2017
Talata Fahaefatra amin'ny Paka
Asa 11,19-26. / Sal 87(86),1-3.4-5.6-7. / Jo 10,22-30.

alarobia 10 mey 2017
Alarobia Fahaefatra amin'ny Paka
Asa 12,24-25.13,1-5a. / Sal 67(66),2-3.5.6.8. / Jo 12,44-50.

alakamisy 11 mey 2017
Alakamisy Fahaefatra amin'ny Paka
Asa 13,13-25. / Sal 89(88),2-3.21-22.25.27. / Jo 13,16-20.

zoma 12 mey 2017
Zoma Fahaefatra amin'ny Paka
Asa 13,26-33. / Sal 2,6-7.8-9.10-11. / Jo 14,1-6.

asabotsy 13 mey 2017
Asabotsy Fahaefatra amin'ny Paka
Asa 13,44-52. / Sal 98(97),1.2-3ab.3cd-4. / Jo 14,7-14.

alahady 14 mey 2017
Alahady Fahadimy amin'ny Paka
Asa 6,1-7. / Sal 33(32),1-2.4-5.18-19. / 1 Pi 2,4-9. / Jo 14,1-12.

alatsinainy 15 mey 2017
Alatsinainy Fahadimy amin'ny Paka
Asa 14,5-18. / Sal 115(113B),1-2.3-4.15-16. / Jo 14,21-26.

talata 16 mey 2017
Talata Fahadimy amin'ny Paka
Asa 14,19-28. / Sal 145(144),10-11.12-13ab.21. / Jo 14,27-31a.

alarobia 17 mey 2017
Alarobia Fahadimy amin'ny Paka
Asa 15,1-6. / Sal 122(121),1-2.3-4a.4b-5. / Jo 15,1-8.

alakamisy 18 mey 2017
Alakamisy Fahadimy amin'ny Paka
Asa 15,7-21. / Sal 96(95),1-2a.2b-3.10. / Jo 15,9-11.

zoma 19 mey 2017
Fahatsiarovana an'i Raphael Louis Rafiringa Olontsambatra
Asa 15,22-31. / Sal 57(56),8-9.10-12. / Jo 15,12-17.

asabotsy 20 mey 2017
Asabotsy Fahadimy amin'ny Paka
Asa 16,1-10. / Sal 100(99),1-2.3.5. / Jo 15,18-21.

alahady 21 mey 2017
Alahady Fahaenina amin'ny Paka
Asa 8,5-8.14-17. / Sal 66(65),1-3a.4-5.6-7a.16.20. / 1 Pi 3,15-18. / Jo 14,15-21.

alatsinainy 22 mey 2017
Alatsinainy Fahaenina amin'ny Paka
Asa 16,11-15. / Sal 149(148),1-2.3-4.5-6a.9b. / Jo 15,26-27.16,1-4a.

talata 23 mey 2017
Talata Fahaenina amin'ny Paka
Asa 16,22-34. / Sal 138(137),1-2a.2bc-3.7c-8. / Jo 16,5-11.

alarobia 24 mey 2017
Alarobia Fahaenina amin'ny Paka
Asa 17,15.22-34.18,1. / Sal 148(147),1-2.11-12ab.12c-14a.14bcd. / Jo 16,12-15.

alakamisy 25 mey 2017
Fankalazana ny Niakaran'ny Tompo
Asa 1,1-11. / Sal 47(46),2-3.6-7.8-9. / Ef 1,17-23. / Mt 28,16-20.

zoma 26 mey 2017
Zoma Fahaenina amin'ny Paka
Asa 18,9-18. / Sal 47(46),2-3.4-5.6-7. / Jo 16,20-23a.

asabotsy 27 mey 2017
Asabotsy Fahaenina amin'ny Paka
Asa 18,23-28. / Sal 47(46),2-3.8-9.10. / Jo 16,23b-28.

alahady 28 mey 2017
Alahady Fahafito amin'ny Paka
Asa 1,12-14. / Sal 27(26),1.4.7-8a. / 1 Pi 4,13-16. / Jo 17,1-11a.

alatsinainy 29 mey 2017
Alatsinainy Fahafito amin'ny Paka
Asa 19,1-8. / Sal 68(67),2-3.4-5ac.6-7ab. / Jo 16,29-33.

talata 30 mey 2017
Talata Fahafito amin'ny Paka
Asa 20,17-27. / Sal 68(67),10-11.20-21. / Jo 17,1-11a.

alarobia 31 mey 2017
Fetin'ny Famangian'i Maria
Sof 3,14-18a. / Iz 12,2-3.4bcd.5-6. / Lk 1,39-56.

alakamisy 01 jiona 2017
Alakamisy Fahafito amin'ny Paka
Asa 22,30.23,6-11. / Sal 16(15),1-2a.5.7-8.9-10.11. / Jo 17,20-26.

zoma 02 jiona 2017
Zoma Fahafito amin'ny Paka
Asa 25,13b-21. / Sal 103(102),1-2.11-12.19-20ab. / Jo 21,15-19.

asabotsy 03 jiona 2017
Asabotsy Fahafito amin'ny Paka
Asa 28,16-20.30-31. / Sal 11(10),4.5.7. / Jo 21,20-25.

alahady 04 jiona 2017
Alahady Pentekoty
Asa 2,1-11. / Sal 104(103),1ab.24ac.29bc-30.31.34. / 1 Kor 12,3b-7.12-13. / Jo 20,19-23.

alatsinainy 05 jiona 2017
Alatsinainy Fahasivy tsotra Mandavan-taona
Tb 1,3.2,1a-8. / Sal 112(111),1-2.3-4.5-6. / Mk 12,1-12.

talata 06 jiona 2017
Talata Fahasivy tsotra Mandavan-taona
Tb 2,9-14. / Sal 112(111),1-2.7bc-8.9. / Mk 12,13-17.

alarobia 07 jiona 2017
Alarobia Fahasivy tsotra Mandavan-taona
Tb 3,1-11a.16-17a. / Sal 25(24),2-4a.4b-5ab.6-7bc.8-9. / Mk 12,18-27.

alakamisy 08 jiona 2017
Fahatsiarovana an'i Jacques Berthieu Olontsambatra
Tb 6,10-11.7,1.9-17.8,4-9a. / Sal 128(127),1-2.3.4-5. / Mk 12,28b-34.

zoma 09 jiona 2017
Zoma Fahasivy tsotra Mandavan-taona
Tb 11,5-17. / Sal 146(145),2abc.7.8-9a.9bc-10. / Mk 12,35-37.

asabotsy 10 jiona 2017
Asabotsy Fahasivy tsotra Mandavan-taona
Tb 12,1.5-15.20. / Tb 13,2.6.7.8. / Mk 12,38-44.

alahady 11 jiona 2017
Fankalazana ny Trinite Masina
Eks 34,4b-6.8-9. / Dn 3,52.53.54.55.56. / 2 Kor 13,11-13. / Jo 3,16-18.

alatsinainy 12 jiona 2017
Alatsinainy Fahafolo tsotra Mandavan-taona
2 Kor 1,1-7. / Sal 34(33),2-3.4-5.6-7.8-9. / Mt 5,1-12.

talata 13 jiona 2017
Talata Fahafolo tsotra Mandavan-taona
2 Kor 1,18-22. / Sal 119(118),129.130.131.132.133.135. / Mt 5,13-16.

alarobia 14 jiona 2017
Alarobia Fahafolo tsotra Mandavan-taona
2 Kor 3,4-11. / Sal 99(98),5.6.7.8.9. / Mt 5,17-19.

alakamisy 15 jiona 2017
Alakamisy Fahafolo tsotra Mandavan-taona
Det 8,2-3.14b-16a. / Sal 147,12-13.14-15.19-20. / 1 Kor 10,16-17. / Jo 6,51-58.

zoma 16 jiona 2017
Zoma Fahafolo tsotra Mandavan-taona
2 Kor 4,7-15. / Sal 116(115),10-11.15-16.17-18. / Mt 5,27-32.

asabotsy 17 jiona 2017
Asabotsy Fahafolo tsotra Mandavan-taona
2 Kor 5,14-21. / Sal 103(102),1-2.3-4.8-9.11-12. / Mt 5,33-37.

alahady 18 jiona 2017
Fankalazana ny Vatana Masin'i Kristy
Eks 19,2-6. / Sal 100(99),2.3.5. / Rom 5,6-11. / Mt 9,36-38.10,1-8.

alatsinainy 19 jiona 2017
Alatsinainy Faharaika ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
2 Kor 6,1-10. / Sal 98(97),1.2-3ab.3cd-4. / Mt 5,38-42.

talata 20 jiona 2017
Talata Faharaika ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
2 Kor 8,1-9. / Sal 146(145),2.5-6.7.8-9a. / Mt 5,43-48.

alarobia 21 jiona 2017
Alarobia Faharaika ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
2 Kor 9,6-11. / Sal 112(111),1-2.3-4.9. / Mt 6,1-6.16-18.

alakamisy 22 jiona 2017
Alakamisy Faharaika ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
2 Kor 11,1-11. / Sal 111(110),1-2.3-4.7-8. / Mt 6,7-15.

zoma 23 jiona 2017
Fankalazana ny Fo Masin'i Jesoa
Det 7,6-11. / Sal 103(102),1-2.3-4.6-7.8.10. / 1 Jo 4,7-16. / Mt 11,25-30.

asabotsy 24 jiona 2017
Fankalazana ny Nahaterahan'i Joany Batista
Iz 49,1-6. / Sal 139(138),1-3.13-14ab.14c-15. / Asa 13,22-26. / Lk 1,57-66.80.

alahady 25 jiona 2017
Alahady Faharoa ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
Jer 20,10-13. / Sal 69(68),8-10.14.17.33-35. / Rom 5,12-15. / Mt 10,26-33.

alatsinainy 26 jiona 2017
Alatsinainy Faharoa ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
Jen 12,1-9. / Sal 33(32),12-13.18-19.20.22. / Mt 7,1-5.

talata 27 jiona 2017
Talata Faharoa ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
Jen 13,2.5-18. / Sal 15(14),2-3ab.3cd-4ab.5. / Mt 7,6.12-14.

alarobia 28 jiona 2017
Alarobia Faharoa ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
Jen 15,1-12.17-18. / Sal 105(104),1-2.3-4.6-7.8-9. / Mt 7,15-20.

alakamisy 29 jiona 2017
Fankalazana an'i Masindahy Piera sy Paoly Apostoly
Asa 12,1-11. / Sal 34(33),2-3.4-5.6-7.8-9. / 2 Tim 4,6-8.17-18. / Mt 16,13-19.

zoma 30 jiona 2017
Zoma Faharoa ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
Jen 17,1.9-10.15-22. / Sal 128(127),1-2.3.4-5. / Mt 8,1-4.

asabotsy 01 jolay 2017
Asabotsy Faharoa ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
Jen 18,1-15. / Lk 1,46-47.48-49.50.53.54-55. / Mt 8,5-17.

alahady 02 jolay 2017
Alahady Fahatelo ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
2 Mpan 4,8-11.14-16a. / Sal 89(88),2-3.16-17.18-19. / Rom 6,3-4.8-11. / Mt 10,37-42.

alatsinainy 03 jolay 2017
Fetin'i Masindahy Tomà Apostoly
Ef 2,19-22. / Sal 117(116),1.2. / Jo 20,24-29.

talata 04 jolay 2017
Talata Fahatelo ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
Jen 19,15-29. / Sal 26(25),2-3.9-10.11-12. / Mt 8,23-27.

alarobia 05 jolay 2017
Alarobia Fahatelo ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
Jen 21,5.8-20. / Sal 34(33),7-8.10-11.12-13. / Mt 8,28-34.

alakamisy 06 jolay 2017
Alakamisy Fahatelo ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
Jen 22,1-19. / Sal 115(113B),1-2.3-4.5-6.8-9. / Mt 9,1-8.

zoma 07 jolay 2017
Zoma Fahatelo ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
Jen 23,1-4.19.24,1-8.62-67. / Sal 106(105),1-2.3-4a.4b-5. / Mt 9,9-13.

asabotsy 08 jolay 2017
Asabotsy Fahatelo ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
Jen 27,1-5.15-29. / Sal 135(134),1-2.3-4.5-6. / Mt 9,14-17.

alahady 09 jolay 2017
Alahady Fahaefatra ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
Za 9,9-10. / Sal 145(144),1-2.8-9.10-11.13cd-14. / Rom 8,9.11-13. / Mt 11,25-30.

alatsinainy 10 jolay 2017
Alatsinainy Fahaefatra ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
Jen 28,10-22a. / Sal 91(90),1-2.3-4.14-15ab. / Mt 9,18-26.

talata 11 jolay 2017
Talata Fahaefatra ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
Jen 32,22-32. / Sal 17(16),1.2-3.6-7.8b.15. / Mt 9,32-38.

alarobia 12 jolay 2017
Alarobia Fahaefatra ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
Jen 41,55-57.42,5-7a.17-24a. / Sal 33(32),2-3.10-11.18-19. / Mt 10,1-7.

alakamisy 13 jolay 2017
Alakamisy Fahaefatra ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
Jen 44,18-21.23b-29.45,1-5. / Sal 105(104),16-17.18-19.20-21. / Mt 10,7-15.

zoma 14 jolay 2017
Zoma Fahaefatra ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
Jen 46,1-7.28-30. / Sal 37(36),3-4.18-19.27-28.39-40. / Mt 10,16-23.

asabotsy 15 jolay 2017
Asabotsy Fahaefatra ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
Jen 49,29-32.50,15-26a. / Sal 105(104),1-2.3-4.6-7. / Mt 10,24-33.

alahady 16 jolay 2017
Alahady Fahadimy ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
Iz 55,10-11. / Sal 65(64),10abcd.10e-11.12-13.14. / Rom 8,18-23. / Mt 13,1-23.

alatsinainy 17 jolay 2017
Alatsinainy Fahadimy ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
Eks 1,8-14.22. / Sal 124(123),1-3.4-6.7-8. / Mt 10,34-42.11,1.

talata 18 jolay 2017
Talata Fahadimy ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
Eks 2,1-15a. / Sal 69(68),3.14.30-31.33-34. / Mt 11,20-24.

alarobia 19 jolay 2017
Alarobia Fahadimy ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
Eks 3,1-6.9-12. / Sal 103(102),1-2.3-4.6-7. / Mt 11,25-27.

alakamisy 20 jolay 2017
Alakamisy Fahadimy ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
Eks 3,13-20. / Sal 105(104),1.5.8-9.24-25.26-27. / Mt 11,28-30.

zoma 21 jolay 2017
Zoma Fahadimy ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
Eks 11,10.12,1-14. / Sal 116(115),12-13.15-16bc.17-18. / Mt 12,1-8.

asabotsy 22 jolay 2017
Asabotsy Fahadimy ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
Ton 3,1-4a. / Sal 63(62),2.3-4.5-6.8-9. / Jo 20,1-2.11-18.

alahady 23 jolay 2017
Alahady Fahaenina ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
Fah 12,13.16-19. / Sal 86(85),5-6.9-10.15-16a. / Rom 8,26-27. / Mt 13,24-43.

alatsinainy 24 jolay 2017
Alatsinainy Fahaenina ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
Eks 14,5-18. / Eks 15,1-2.3-4.5-6. / Mt 12,38-42.

talata 25 jolay 2017
Fetin'i Masindahy Jakoba Apostoly
2 Kor 4,7-15. / Sal 126(125),1-2ab.2cd-3.4-5.6. / Mt 20,20-28.

alarobia 26 jolay 2017
Alarobia Fahaenina ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
Eks 16,1-5.9-15. / Sal 78(77),18-19.23-24.25-26.27-28. / Mt 13,1-9. 
©Evangelizo.org 2001-2017