« Ho any amin'iza izahay, Tompo? Ianao no manana ny tenin'ny fiainana mandrakizay. » Jo 6, 68MISORATA ANARANA !
Ampidiro ny adiresy email
(Maimaim-poana)


Hamarino ny adiresy email

 
alatsinainy 27 martsa 2017
Alatsinainy Fahaefatra amin'ny Karemy
Iz 65,17-21. / Sal 30(29),2.4.5-6.11-12a.13b. / Jo 4,43-54.

talata 28 martsa 2017
Talata Fahaefatra amin'ny Karemy
Ez 47,1-9.12. / Sal 46(45),2-3.5-6.8-9. / Jo 5,1-16.

alarobia 29 martsa 2017
Alarobia Fahaefatra amin'ny Karemy
Iz 49,8-15. / Sal 145(144),8-9.13cd-14.17-18. / Jo 5,17-30.

alakamisy 30 martsa 2017
Alakamisy Fahaefatra amin'ny Karemy
Eks 32,7-14. / Sal 106(105),19-20.21-22.23. / Jo 5,31-47.

zoma 31 martsa 2017
Zoma Fahaefatra amin'ny Karemy
Fah 2,1a.12-22. / Sal 34(33),17-18.19-20.21.23. / Jo 7,1-2.10.25-30.

asabotsy 01 aprily 2017
Asabotsy Fahaefatra amin'ny Karemy
Jer 11,18-20. / Sal 7,2-3.9bc-10.11-12. / Jo 7,40-53.

alahady 02 aprily 2017
Alahady Fahadimy amin'ny Karemy
Ez 37,12-14. / Sal 130(129),1-2.3-4ab.4c-6.7-8. / Rom 8,8-11. / Jo 11,1-45.

alatsinainy 03 aprily 2017
Alatsinainy Fahadimy amin'ny Karemy
Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62. / Sal 23(22),1-3a.3b-4.5.6. / Jo 8,1-11.

talata 04 aprily 2017
Talata Fahadimy amin'ny Karemy
Fan 21,4-9. / Sal 102(101),2-3.16-18.19-21. / Jo 8,21-30.

alarobia 05 aprily 2017
Alarobia Fahadimy amin'ny Karemy
Dn 3,14-20.91-92.95. / Dn 3,52.53.54.55.56. / Jo 8,31-42.

alakamisy 06 aprily 2017
Alakamisy Fahadimy amin'ny Karemy
Jen 17,3-9. / Sal 105(104),4-5.6-7.8-9. / Jo 8,51-59.

zoma 07 aprily 2017
Zoma Fahadimy amin'ny Karemy
Jer 20,10-13. / Sal 18(17),2-3a.3bc-4.5-6.7. / Jo 10,31-42.

asabotsy 08 aprily 2017
Asabotsy Fahadimy amin'ny Karemy
Ez 37,21-28. / Jer 31,10.11-12ab.13. / Jo 11,45-56.

alahady 09 aprily 2017
Alahadin'ny sampakazo
Iz 50,4-7. / Sal 22(21),8-9.17-18a.19-20.23-24. / Fi 2,6-11. / Mt 26,14-75.27,1-66.

alatsinainy 10 aprily 2017
Alatsinainy masina
Iz 42,1-7. / Sal 27(26),1.2.3.13-14. / Jo 12,1-11.

talata 11 aprily 2017
Talata masina
Iz 49,1-6. / Sal 71(70),1-2.3-4a.5-6ab.15.17. / Jo 13,21-33.36-38.

alarobia 12 aprily 2017
Alarobia masina
Iz 50,4-9a. / Sal 69(68),8-10.21bcd-22.31.33-34. / Mt 26,14-25.

alakamisy 13 aprily 2017
Alakamisy masina
Eks 12,1-8.11-14. / Sal 116(115),12-13.15-16bc.17-18. / 1 Kor 11,23-26. / Jo 13,1-15.

zoma 14 aprily 2017
Zoma masina
Iz 52,13-15.53,1-12. / Sal 31(30),2.6.12-13.15-16.17.25. / Heb 4,14-16.5,7-9. / Jo 18,1-40.19,1-42.

asabotsy 15 aprily 2017
Asabotsy masina
Eks 14,15-31.15,1a. / Eks 15,1b-2.3-4.5-6.17-18. / Rom 6,3-11. / Mt 28,1-10.

alahady 16 aprily 2017
Alahadin'ny Paka
Asa 10,34a.37-43. / Sal 118(117),1-2.16ab-17.22-23. / Kol 3,1-4. / Jo 20,1-9.

alatsinainy 17 aprily 2017
Alatsinainy amin'ny Havaloan'ny Paka
Asa 2,14.22-33. / Sal 16(15),1-2a.5.7-8.9-10.11. / Mt 28,8-15.

talata 18 aprily 2017
Talata amin'ny Havaloan'ny Paka
Asa 2,36-41. / Sal 33(32),4-5.18-19.20.22. / Jo 20,11-18.

alarobia 19 aprily 2017
Alarobia amin'ny Havaloan'ny Paka
Asa 3,1-10. / Sal 105(104),1-2.3-4.6-7.8-9. / Lk 24,13-35.

alakamisy 20 aprily 2017
Alakamisy amin'ny Havaloan'ny Paka
Asa 3,11-26. / Sal 8,2a.5.6-7.8-9. / Lk 24,35-48.

zoma 21 aprily 2017
Zoma amin'ny Havaloan'ny Paka
Asa 4,1-12. / Sal 118(117),1-2.4.22-24.25-27a. / Jo 21,1-14.

asabotsy 22 aprily 2017
Asabotsy amin'ny Havaloan'ny Paka
Asa 4,13-21. / Sal 118(117),1.14-15.16ab-18.19-21. / Mk 16,9-15.

alahady 23 aprily 2017
Alahady faharoan'ny Paka
Asa 2,42-47. / Sal 118(117),2-4.13-15.22-24. / 1 Pi 1,3-9. / Jo 20,19-31.

alatsinainy 24 aprily 2017
Alatsinainy Faharoa amin'ny Paka
Asa 4,23-31. / Sal 2,1-3.4-6.7-9. / Jo 3,1-8.

talata 25 aprily 2017
Fetin'i Masindahy Marka Evanjelistra
1 Pi 5,5b-14. / Sal 89(88),2-3.6-7.16-17. / Mk 16,15-20.

alarobia 26 aprily 2017
Alarobia Faharoa amin'ny Paka
Asa 5,17-26. / Sal 34(33),2-3.4-5.6-7.8-9. / Jo 3,16-21.

alakamisy 27 aprily 2017
Alakamisy Faharoa amin'ny Paka
Asa 5,27-33. / Sal 34(33),2.9.17-18.19-20. / Jo 3,31-36.

zoma 28 aprily 2017
Zoma Faharoa amin'ny Paka
Asa 5,34-42. / Sal 27(26),1.4.13-14. / Jo 6,1-15.

asabotsy 29 aprily 2017
Asabotsy Faharoa amin'ny Paka
Asa 6,1-7. / Sal 33(32),1-2.4-5.18-19. / Jo 6,16-21.

alahady 30 aprily 2017
Alahady Fahatelo amin'ny Paka
Asa 2,14.22-33. / Sal 16(15),1-2a.5.7-8.9-10.11. / 1 Pi 1,17-21. / Lk 24,13-35.

alatsinainy 01 mey 2017
Alatsinainy Fahatelo amin'ny Paka
Asa 6,8-15. / Sal 119(118),23-24.26-27.29-30. / Jo 6,22-29.

talata 02 mey 2017
Talata Fahatelo amin'ny Paka
Asa 7,51-60.8,1a. / Sal 31(30),3cd-4.6ab.7b.8a.17.21ab. / Jo 6,30-35.

alarobia 03 mey 2017
Fetin'i Masindahy Filipo sy Jakoba Zandriny Apostoly
1 Kor 15,1-8. / Sal 19(18),2-3.4-5. / Jo 14,6-14.

alakamisy 04 mey 2017
Alakamisy Fahatelo amin'ny Paka
Asa 8,26-40. / Sal 66(65),8-9.16-17.20. / Jo 6,44-51.

zoma 05 mey 2017
Zoma Fahatelo amin'ny Paka
Asa 9,1-20. / Sal 117(116),1.2. / Jo 6,52-59.

asabotsy 06 mey 2017
Asabotsy Fahatelo amin'ny Paka
Asa 9,31-42. / Sal 116(115),12-13.14-15.16-17. / Jo 6,60-69.

alahady 07 mey 2017
Alahady Fahaefatra amin'ny Paka
Asa 2,14.36-41. / Sal 23(22),1-3a.3b-4.5.6. / 1 Pi 2,20-25. / Jo 10,1-10.

alatsinainy 08 mey 2017
Alatsinainy Fahaefatra amin'ny Paka
Asa 11,1-18. / Sal 42(41),2-3.43(42),3.4. / Jo 10,11-18.

talata 09 mey 2017
Talata Fahaefatra amin'ny Paka
Asa 11,19-26. / Sal 87(86),1-3.4-5.6-7. / Jo 10,22-30.

alarobia 10 mey 2017
Alarobia Fahaefatra amin'ny Paka
Asa 12,24-25.13,1-5a. / Sal 67(66),2-3.5.6.8. / Jo 12,44-50.

alakamisy 11 mey 2017
Alakamisy Fahaefatra amin'ny Paka
Asa 13,13-25. / Sal 89(88),2-3.21-22.25.27. / Jo 13,16-20.

zoma 12 mey 2017
Zoma Fahaefatra amin'ny Paka
Asa 13,26-33. / Sal 2,6-7.8-9.10-11. / Jo 14,1-6.

asabotsy 13 mey 2017
Asabotsy Fahaefatra amin'ny Paka
Asa 13,44-52. / Sal 98(97),1.2-3ab.3cd-4. / Jo 14,7-14.

alahady 14 mey 2017
Alahady Fahadimy amin'ny Paka
Asa 6,1-7. / Sal 33(32),1-2.4-5.18-19. / 1 Pi 2,4-9. / Jo 14,1-12.

alatsinainy 15 mey 2017
Alatsinainy Fahadimy amin'ny Paka
Asa 14,5-18. / Sal 115(113B),1-2.3-4.15-16. / Jo 14,21-26.

talata 16 mey 2017
Talata Fahadimy amin'ny Paka
Asa 14,19-28. / Sal 145(144),10-11.12-13ab.21. / Jo 14,27-31a.

alarobia 17 mey 2017
Alarobia Fahadimy amin'ny Paka
Asa 15,1-6. / Sal 122(121),1-2.3-4a.4b-5. / Jo 15,1-8.

alakamisy 18 mey 2017
Alakamisy Fahadimy amin'ny Paka
Asa 15,7-21. / Sal 96(95),1-2a.2b-3.10. / Jo 15,9-11.

zoma 19 mey 2017
Fahatsiarovana an'i Raphael Louis Rafiringa Olontsambatra
Asa 15,22-31. / Sal 57(56),8-9.10-12. / Jo 15,12-17.

asabotsy 20 mey 2017
Asabotsy Fahadimy amin'ny Paka
Asa 16,1-10. / Sal 100(99),1-2.3.5. / Jo 15,18-21.

alahady 21 mey 2017
Alahady Fahaenina amin'ny Paka
Asa 8,5-8.14-17. / Sal 66(65),1-3a.4-5.6-7a.16.20. / 1 Pi 3,15-18. / Jo 14,15-21.

alatsinainy 22 mey 2017
Alatsinainy Fahaenina amin'ny Paka
Asa 16,11-15. / Sal 149(148),1-2.3-4.5-6a.9b. / Jo 15,26-27.16,1-4a.

talata 23 mey 2017
Talata Fahaenina amin'ny Paka
Asa 16,22-34. / Sal 138(137),1-2a.2bc-3.7c-8. / Jo 16,5-11.

alarobia 24 mey 2017
Alarobia Fahaenina amin'ny Paka
Asa 17,15.22-34.18,1. / Sal 148(147),1-2.11-12ab.12c-14a.14bcd. / Jo 16,12-15.

alakamisy 25 mey 2017
Fankalazana ny Niakaran'ny Tompo
Asa 1,1-11. / Sal 47(46),2-3.6-7.8-9. / Ef 1,17-23. / Mt 28,16-20.

zoma 26 mey 2017
Zoma Fahaenina amin'ny Paka
Asa 18,9-18. / Sal 47(46),2-3.4-5.6-7. / Jo 16,20-23a.

asabotsy 27 mey 2017
Asabotsy Fahaenina amin'ny Paka
Asa 18,23-28. / Sal 47(46),2-3.8-9.10. / Jo 16,23b-28.

alahady 28 mey 2017
Alahady Fahafito amin'ny Paka
Asa 1,12-14. / Sal 27(26),1.4.7-8a. / 1 Pi 4,13-16. / Jo 17,1-11a.

alatsinainy 29 mey 2017
Alatsinainy Fahafito amin'ny Paka
Asa 19,1-8. / Sal 68(67),2-3.4-5ac.6-7ab. / Jo 16,29-33.

talata 30 mey 2017
Talata Fahafito amin'ny Paka
Asa 20,17-27. / Sal 68(67),10-11.20-21. / Jo 17,1-11a.

alarobia 31 mey 2017
Fetin'ny Famangian'i Maria
Sof 3,14-18a. / Iz 12,2-3.4bcd.5-6. / Lk 1,39-56.

alakamisy 01 jiona 2017
Alakamisy Fahafito amin'ny Paka
Asa 22,30.23,6-11. / Sal 16(15),1-2a.5.7-8.9-10.11. / Jo 17,20-26.

zoma 02 jiona 2017
Zoma Fahafito amin'ny Paka
Asa 25,13b-21. / Sal 103(102),1-2.11-12.19-20ab. / Jo 21,15-19.

asabotsy 03 jiona 2017
Asabotsy Fahafito amin'ny Paka
Asa 28,16-20.30-31. / Sal 11(10),4.5.7. / Jo 21,20-25.

alahady 04 jiona 2017
Alahady Pentekoty
Asa 2,1-11. / Sal 104(103),1ab.24ac.29bc-30.31.34. / 1 Kor 12,3b-7.12-13. / Jo 20,19-23.

alatsinainy 05 jiona 2017
Alatsinainy Fahasivy tsotra Mandavan-taona
Tb 1,3.2,1a-8. / Sal 112(111),1-2.3-4.5-6. / Mk 12,1-12.

talata 06 jiona 2017
Talata Fahasivy tsotra Mandavan-taona
Tb 2,9-14. / Sal 112(111),1-2.7bc-8.9. / Mk 12,13-17.

alarobia 07 jiona 2017
Alarobia Fahasivy tsotra Mandavan-taona
Tb 3,1-11a.16-17a. / Sal 25(24),2-4a.4b-5ab.6-7bc.8-9. / Mk 12,18-27.

alakamisy 08 jiona 2017
Fahatsiarovana an'i Jacques Berthieu Olontsambatra
Tb 6,10-11.7,1.9-17.8,4-9a. / Sal 128(127),1-2.3.4-5. / Mk 12,28b-34.

zoma 09 jiona 2017
Zoma Fahasivy tsotra Mandavan-taona
Tb 11,5-17. / Sal 146(145),2abc.7.8-9a.9bc-10. / Mk 12,35-37.

asabotsy 10 jiona 2017
Asabotsy Fahasivy tsotra Mandavan-taona
Tb 12,1.5-15.20. / Tb 13,2.6.7.8. / Mk 12,38-44.

alahady 11 jiona 2017
Fankalazana ny Trinite Masina
Eks 34,4b-6.8-9. / Dn 3,52.53.54.55.56. / 2 Kor 13,11-13. / Jo 3,16-18.

alatsinainy 12 jiona 2017
Alatsinainy Fahafolo tsotra Mandavan-taona
2 Kor 1,1-7. / Sal 34(33),2-3.4-5.6-7.8-9. / Mt 5,1-12.

talata 13 jiona 2017
Talata Fahafolo tsotra Mandavan-taona
2 Kor 1,18-22. / Sal 119(118),129.130.131.132.133.135. / Mt 5,13-16.

alarobia 14 jiona 2017
Alarobia Fahafolo tsotra Mandavan-taona
2 Kor 3,4-11. / Sal 99(98),5.6.7.8.9. / Mt 5,17-19.

alakamisy 15 jiona 2017
Alakamisy Fahafolo tsotra Mandavan-taona
Det 8,2-3.14b-16a. / Sal 147,12-13.14-15.19-20. / 1 Kor 10,16-17. / Jo 6,51-58.

zoma 16 jiona 2017
Zoma Fahafolo tsotra Mandavan-taona
2 Kor 4,7-15. / Sal 116(115),10-11.15-16.17-18. / Mt 5,27-32.

asabotsy 17 jiona 2017
Asabotsy Fahafolo tsotra Mandavan-taona
2 Kor 5,14-21. / Sal 103(102),1-2.3-4.8-9.11-12. / Mt 5,33-37.

alahady 18 jiona 2017
Fankalazana ny Vatana Masin'i Kristy
Eks 19,2-6. / Sal 100(99),2.3.5. / Rom 5,6-11. / Mt 9,36-38.10,1-8.

alatsinainy 19 jiona 2017
Alatsinainy Faharaika ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
2 Kor 6,1-10. / Sal 98(97),1.2-3ab.3cd-4. / Mt 5,38-42.

talata 20 jiona 2017
Talata Faharaika ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
2 Kor 8,1-9. / Sal 146(145),2.5-6.7.8-9a. / Mt 5,43-48.

alarobia 21 jiona 2017
Alarobia Faharaika ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
2 Kor 9,6-11. / Sal 112(111),1-2.3-4.9. / Mt 6,1-6.16-18.

alakamisy 22 jiona 2017
Alakamisy Faharaika ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
2 Kor 11,1-11. / Sal 111(110),1-2.3-4.7-8. / Mt 6,7-15.

zoma 23 jiona 2017
Fankalazana ny Fo Masin'i Jesoa
Det 7,6-11. / Sal 103(102),1-2.3-4.6-7.8.10. / 1 Jo 4,7-16. / Mt 11,25-30.

asabotsy 24 jiona 2017
Fankalazana ny Nahaterahan'i Joany Batista
Iz 49,1-6. / Sal 139(138),1-3.13-14ab.14c-15. / Asa 13,22-26. / Lk 1,57-66.80.

alahady 25 jiona 2017
Alahady Faharoa ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
Jer 20,10-13. / Sal 69(68),8-10.14.17.33-35. / Rom 5,12-15. / Mt 10,26-33. 
©Evangelizo.org 2001-2017