« Ho any amin'iza izahay, Tompo? Ianao no manana ny tenin'ny fiainana mandrakizay. » Jo 6, 68MISORATA ANARANA !
Ampidiro ny adiresy email
(Maimaim-poana)


Hamarino ny adiresy email

 
alahady 20 aogositra 2017
Alahady Faharoapolo tsotra Mandavan-taona
Iz 56,1.6-7. / Sal 67(66),2-3.5.6.8. / Rom 11,13-15.29-32. / Mt 15,21-28.

alatsinainy 21 aogositra 2017
Fetin'i Victoire Rasoamanarivo Olontsambatra
Mpits 2,11-19. / Sal 106(105),34-35.36-37.39-40.43ab.44. / Mt 19,16-22.

talata 22 aogositra 2017
Talata Faharoapolo tsotra Mandavan-taona
Mpits 6,11-24a. / Sal 85(84),9.11-12.13-14. / Mt 19,23-30.

alarobia 23 aogositra 2017
Alarobia Faharoapolo tsotra Mandavan-taona
Mpits 9,6-15. / Sal 21(20),2-3.4-5.6-7. / Mt 20,1-16a.

alakamisy 24 aogositra 2017
Fetin'i Masindahy Bartelemeo Apostoly
Apok 21,9b-14. / Sal 145(144),10-11.12-13ab.17-18. / Jo 1,45-51.

zoma 25 aogositra 2017
Zoma Faharoapolo tsotra Mandavan-taona
Rt 1,1.3-6.14b-16.22. / Sal 146(145),5-6.7.8-9a.9bc-10. / Mt 22,34-40.

asabotsy 26 aogositra 2017
Asabotsy Faharoapolo tsotra Mandavan-taona
Rt 2,1-3.8-11.4,13-17. / Sal 128(127),1-2.3.4.5. / Mt 23,1-12.

alahady 27 aogositra 2017
Alahady Faharaika amby roapolo tsotra Mandavan-taona
Iz 22,19-23. / Sal 138(137),1-2a.2bc-3.6.8bc. / Rom 11,33-36. / Mt 16,13-20.

alatsinainy 28 aogositra 2017
Alatsinainy Faharaika amby roapolo tsotra Mandavan-taona
1 Tes 1,1-5.8b-10. / Sal 149(148),1-2.3-4.5-6a.9b. / Mt 23,13-22.

talata 29 aogositra 2017
Fahatsiarovana ny Nanapahandoha an'i Joany Batista
Jer 1,17-19. / Sal 71(70),1-2.3-4a.5-6ab.15ab.17. / Mk 6,17-29.

alarobia 30 aogositra 2017
Alarobia Faharaika amby roapolo tsotra Mandavan-taona
1 Tes 2,9-13. / Sal 139(138),7-8.9-10.11-12ab. / Mt 23,27-32.

alakamisy 31 aogositra 2017
Alakamisy Faharaika amby roapolo tsotra Mandavan-taona
1 Tes 3,7-13. / Sal 90(89),3-4.12-13.14.17. / Mt 24,42-51.

zoma 01 septambra 2017
Zoma Faharaika amby roapolo tsotra Mandavan-taona
1 Tes 4,1-8. / Sal 97(96),1.2b.5-6.10.11-12. / Mt 25,1-13.

asabotsy 02 septambra 2017
Asabotsy Faharaika amby roapolo tsotra Mandavan-taona
1 Tes 4,9-12. / Sal 98(97),1.7-8.9. / Mt 25,14-30.

alahady 03 septambra 2017
Alahady Faharoa amby roapolo tsotra Mandavan-taona
Jer 20,7-9. / Sal 63(62),2.3-4.5-6.8-9. / Rom 12,1-2. / Mt 16,21-27.

alatsinainy 04 septambra 2017
Alatsinainy Faharoa amby roapolo tsotra Mandavan-taona
1 Tes 4,13-18. / Sal 96(95),1.3.4-5.11-12.13. / Lk 4,16-30.

talata 05 septambra 2017
Talata Faharoa amby roapolo tsotra Mandavan-taona
1 Tes 5,1-6.9-11. / Sal 27(26),1.4.13-14. / Lk 4,31-37.

alarobia 06 septambra 2017
Alarobia Faharoa amby roapolo tsotra Mandavan-taona
Kol 1,1-8. / Sal 52(51),10.11. / Lk 4,38-44.

alakamisy 07 septambra 2017
Alakamisy Faharoa amby roapolo tsotra Mandavan-taona
Kol 1,9-14. / Sal 98(97),2-3ab.3cd-4.5-6. / Lk 5,1-11.

zoma 08 septambra 2017
Fetin'ny Nahaterahan'i Maria
Mik 5,1-4a. / Sal 13(12),6ab.6cd. / Mt 1,1-16.18-23.

asabotsy 09 septambra 2017
Asabotsy Faharoa amby roapolo tsotra Mandavan-taona
Kol 1,21-23. / Sal 54(53),3-4.6.8. / Lk 6,1-5.

alahady 10 septambra 2017
Alahady Fahatelo amby roapolo tsotra Mandavan-taona
Ez 33,7-9. / Sal 95(94),1-2.6-7.8-9. / Rom 13,8-10. / Mt 18,15-20.

alatsinainy 11 septambra 2017
Alatsinainy Fahatelo amby roapolo tsotra Mandavan-taona
Kol 1,24-29.2,1-3. / Sal 62(61),6-7.9. / Lk 6,6-11.

talata 12 septambra 2017
Talata Fahatelo amby roapolo tsotra Mandavan-taona
Kol 2,6-15. / Sal 145(144),1-2.8-9.10-11. / Lk 6,12-19.

alarobia 13 septambra 2017
Alarobia Fahatelo amby roapolo tsotra Mandavan-taona
Kol 3,1-11. / Sal 145(144),2-3.10-11.12-13ab. / Lk 6,20-26.

alakamisy 14 septambra 2017
Fankalazana Fanandratana ny Hazo Fijaliana
Fan 21,4b-9. / Sal 78(77),1-2.34-35.36-37.38. / Jo 3,13-17.

zoma 15 septambra 2017
Fahatsiarovana an'i Maria Renin'ny ory
Heb 5,7-9. / Sal 31(30),2-3a.3bc-4.5-6.15-16.20. / Jo 19,25-27.

asabotsy 16 septambra 2017
Asabotsy Fahatelo amby roapolo tsotra Mandavan-taona
1 Tim 1,15-17. / Sal 113(112),1-2.3-4.5a.6-7. / Lk 6,43-49.

alahady 17 septambra 2017
Alahady Fahaefatra amby roapolo tsotra Mandavan-taona
Ekl 27,30.28,1-7. / Sal 103(102),1-2.3-4.9-10.11-12. / Rom 14,7-9. / Mt 18,21-35.

alatsinainy 18 septambra 2017
Alatsinainy Fahaefatra amby roapolo tsotra Mandavan-taona
1 Tim 2,1-8. / Sal 28(27),2.7.8-9. / Lk 7,1-10.

talata 19 septambra 2017
Talata Fahaefatra amby roapolo tsotra Mandavan-taona
1 Tim 3,1-13. / Sal 101(100),1-2ab.2cd-3ab.5.6. / Lk 7,11-17.

alarobia 20 septambra 2017
Alarobia Fahaefatra amby roapolo tsotra Mandavan-taona
1 Tim 3,14-16. / Sal 111(110),1-2.3-4.5-6. / Lk 7,31-35.

alakamisy 21 septambra 2017
Fetin'i Masindahy Matio Apostoly sy Evanjelistra
Ef 4,1-7.11-13. / Sal 19(18),2-3.4-5. / Mt 9,9-13.

zoma 22 septambra 2017
Zoma Fahaefatra amby roapolo tsotra Mandavan-taona
1 Tim 6,2c-12. / Sal 49(48),6-7.8-10.17-18.19-20. / Lk 8,1-3.

asabotsy 23 septambra 2017
Asabotsy Fahaefatra amby roapolo tsotra Mandavan-taona
1 Tim 6,13-16. / Sal 100(99),2.3.4.5. / Lk 8,4-15.

alahady 24 septambra 2017
Alahady Fahadimy amby roapolo tsotra Mandavan-taona
Iz 55,6-9. / Sal 145(144),2-3.8-9.17-18. / Fi 1,20c-24.27a. / Mt 20,1-16a.

alatsinainy 25 septambra 2017
Alatsinainy Fahadimy amby roapolo tsotra Mandavan-taona
Esd 1,1-6. / Sal 126(125),1-2ab.2cd-3.4-5.6. / Lk 8,16-18.

talata 26 septambra 2017
Talata Fahadimy amby roapolo tsotra Mandavan-taona
Esd 6,7-8.12b.14-20. / Sal 122(121),1-2.3-4a.4b-5. / Lk 8,19-21.

alarobia 27 septambra 2017
Fahatsiarovana an'i Masindahy Vincent de Paul
Esd 9,5-9. / Tb 13,2.3-4a.4bcd.5.8. / Lk 9,1-6.

alakamisy 28 septambra 2017
Alakamisy Fahadimy amby roapolo tsotra Mandavan-taona
Akj 1,1-8. / Sal 149(148),1-2.3-4.5-6a.9b. / Lk 9,7-9.

zoma 29 septambra 2017
Fetin'ny Arkanjely Misely, Gabriely ary Rafaely
Dn 7,9-10.13-14. / Sal 138(137),1-2a.2bc-3.4-5. / Jo 1,47-51.

asabotsy 30 septambra 2017
Asabotsy Fahadimy amby roapolo tsotra Mandavan-taona
Za 2,5-9.14-15a. / Jer 31,10.11-12ab.13. / Lk 9,43b-45.

alahady 01 oktobra 2017
Alahady Fahaenina amby roapolo tsotra Mandavan-taona
Ez 18,25-28. / Sal 25(24),4bc-5.6-7.8-9. / Fi 2,1-11. / Mt 21,28-32.

alatsinainy 02 oktobra 2017
Fahatsiarovana ny Anjely Mpiambina
Eks 23,20-23. / Sal 91(90),1-2.3-4.5-6.10-11. / Mt 18,1-5.10.

talata 03 oktobra 2017
Talata Fahaenina amby roapolo tsotra Mandavan-taona
Za 8,20-23. / Sal 87(86),1-3.4-5.6-7. / Lk 9,51-56.

alarobia 04 oktobra 2017
Alarobia Fahaenina amby roapolo tsotra Mandavan-taona
Neh 2,1-8. / Sal 137(136),1-2.3.4-5.6. / Lk 9,57-62.

alakamisy 05 oktobra 2017
Alakamisy Fahaenina amby roapolo tsotra Mandavan-taona
Neh 8,1-4a.5-6.7b-12. / Sal 19(18),8.9.10.11. / Lk 10,1-12.

zoma 06 oktobra 2017
Zoma Fahaenina amby roapolo tsotra Mandavan-taona
Ba 1,15-22. / Sal 79(78),1-2.3-5.8.9. / Lk 10,13-16.

asabotsy 07 oktobra 2017
Asabotsy Fahaenina amby roapolo tsotra Mandavan-taona
Ba 4,5-12.27-29. / Sal 69(68),33-35.36-37. / Lk 10,17-24.

alahady 08 oktobra 2017
Alahady Fahafito amby roapolo tsotra Mandavan-taona
Iz 5,1-7. / Sal 80(79),9.12.13-14.15-16.19-20. / Fi 4,6-9. / Mt 21,33-43.

alatsinainy 09 oktobra 2017
Alatsinainy Fahafito amby roapolo tsotra Mandavan-taona
Jon 1,1-16.2,1.11. / Jon 2,2.3.4.5.8. / Lk 10,25-37.

talata 10 oktobra 2017
Talata Fahafito amby roapolo tsotra Mandavan-taona
Jon 3,1-10. / Sal 130(129),1-2.3-4ab.7-8. / Lk 10,38-42.

alarobia 11 oktobra 2017
Alarobia Fahafito amby roapolo tsotra Mandavan-taona
Jon 4,1-11. / Sal 86(85),3-4.5-6.9-10. / Lk 11,1-4.

alakamisy 12 oktobra 2017
Alakamisy Fahafito amby roapolo tsotra Mandavan-taona
Mal 3,13-20a. / Sal 1,1-2.3.4.6. / Lk 11,5-13.

zoma 13 oktobra 2017
Zoma Fahafito amby roapolo tsotra Mandavan-taona
Jl 1,13-15.2,1-2. / Sal 9(9A),2-3.6.16.8-9. / Lk 11,15-26.

asabotsy 14 oktobra 2017
Asabotsy Fahafito amby roapolo tsotra Mandavan-taona
Jl 4,12-21. / Sal 97(96),1-2.5-6.11-12. / Lk 11,27-28.

alahady 15 oktobra 2017
Alahady Fahavalo amby roapolo tsotra Mandavan-taona
Iz 25,6-10a. / Sal 23(22),1-3a.3b-4.5.6. / Fi 4,12-14.19-20. / Mt 22,1-14.

alatsinainy 16 oktobra 2017
Alatsinainy Fahavalo amby roapolo tsotra Mandavan-taona
Rom 1,1-7. / Sal 98(97),1.2-3ab.3cd-4. / Lk 11,29-32.

talata 17 oktobra 2017
Talata Fahavalo amby roapolo tsotra Mandavan-taona
Rom 1,16-25. / Sal 19(18),2-3.4-5. / Lk 11,37-41.

alarobia 18 oktobra 2017
Fetin'i Masindahy Lioka Evanjelistra
2 Tim 4,10-17b. / Sal 145(144),10-11.12-13ab.17-18. / Lk 10,1-9.

alakamisy 19 oktobra 2017
Alakamisy Fahavalo amby roapolo tsotra Mandavan-taona
Rom 3,21-30. / Sal 130(129),1-2.3-4b.4c-6. / Lk 11,47-54.

zoma 20 oktobra 2017
Zoma Fahavalo amby roapolo tsotra Mandavan-taona
Rom 4,1-8. / Sal 32(31),1-2.5.11. / Lk 12,1-7.

asabotsy 21 oktobra 2017
Asabotsy Fahavalo amby roapolo tsotra Mandavan-taona
Rom 4,13.16-18. / Sal 105(104),6-7.8-9.42-43. / Lk 12,8-12.

alahady 22 oktobra 2017
Alahady Fahasivy amby roapolo tsotra Mandavan-taona
Iz 45,1.4-6. / Sal 96(95),1.3.4-5.7-8.9-10a.10c. / 1 Tes 1,1-5b. / Mt 22,15-21.

alatsinainy 23 oktobra 2017
Alatsinainy Fahasivy amby roapolo tsotra Mandavan-taona
Rom 4,20-25. / Lk 1,69-70.71-72.73-75. / Lk 12,13-21.

talata 24 oktobra 2017
Talata Fahasivy amby roapolo tsotra Mandavan-taona
Rom 5,12.15b.17-19.20b-21. / Sal 40(39),7-8a.8b-9.10.17. / Lk 12,35-38.

alarobia 25 oktobra 2017
Alarobia Fahasivy amby roapolo tsotra Mandavan-taona
Rom 6,12-18. / Sal 124(123),1-3.4-6.7-8. / Lk 12,39-48.

alakamisy 26 oktobra 2017
Alakamisy Fahasivy amby roapolo tsotra Mandavan-taona
Rom 6,19-23. / Sal 1,1-2.3.4.6. / Lk 12,49-53.

zoma 27 oktobra 2017
Zoma Fahasivy amby roapolo tsotra Mandavan-taona
Rom 7,18-25a. / Sal 119(118),66.68.76.77.93.94. / Lk 12,54-59.

asabotsy 28 oktobra 2017
Asabotsy Fahasivy amby roapolo tsotra Mandavan-taona
Ef 2,19-22. / Sal 19(18),2-3.4-5. / Lk 6,12-19.

alahady 29 oktobra 2017
Alahady Fahatelopolo tsotra Mandavan-taona
Eks 22,20-26. / Sal 18(17),2-3a.3bc-4.47.51a-51b. / 1 Tes 1,5c-10. / Mt 22,34-40.

alatsinainy 30 oktobra 2017
Alatsinainy Fahatelopolo tsotra Mandavan-taona
Rom 8,12-17. / Sal 68(67),2.4.6-7ab.20-21. / Lk 13,10-17.

talata 31 oktobra 2017
Talata Fahatelopolo tsotra Mandavan-taona
Rom 8,18-25. / Sal 126(125),1-2ab.2cd-3.4-5.6. / Lk 13,18-21.

alarobia 01 novambra 2017
Fankalazana ny Olomasina rehetra
Apok 7,2-4.9-14. / Sal 24(23),1-2.3-4ab.5-6. / 1 Jo 3,1-3. / Mt 5,1-12a.

alakamisy 02 novambra 2017
Fahatsiarovana ny maty rehetra
Fah 3,1-9. / Sal 27(26),1.4.7.8.9.13-14. / Rom 6,3-9. / Mt 25,31-46.

zoma 03 novambra 2017
Zoma Fahatelopolo tsotra Mandavan-taona
Rom 9,1-5. / Sal 147,12-13.14-15.19-20. / Lk 14,1-6.

asabotsy 04 novambra 2017
Asabotsy Fahatelopolo tsotra Mandavan-taona
Rom 11,1-2a.11-12.25-29. / Sal 94(93),12-13a.14-15.17-18. / Lk 14,1.7-11.

alahady 05 novambra 2017
Alahady Faharaika amby telopolo tsotra Mandavan-taona
Mal 1,14b.2,1-2b.8-10. / Sal 131(130),1.2.3. / 1 Tes 2,7b-9.13. / Mt 23,1-12.

alatsinainy 06 novambra 2017
Alatsinainy Faharaika amby telopolo tsotra Mandavan-taona
Rom 11,29-36. / Sal 69(68),30-31.33-34.36-37. / Lk 14,12-14.

talata 07 novambra 2017
Talata Faharaika amby telopolo tsotra Mandavan-taona
Rom 12,5-16a. / Sal 131(130),1.2.3. / Lk 14,15-24.

alarobia 08 novambra 2017
Alarobia Faharaika amby telopolo tsotra Mandavan-taona
Rom 13,8-10. / Sal 112(111),1-2.4-5.9. / Lk 14,25-33.

alakamisy 09 novambra 2017
Fankalazana ny Nanokanana ny Bazilikan'i Latran
Ez 47,1-2.8-9.12. / Sal 46(45),2-3.5-6.8-9. / Jo 2,13-22.

zoma 10 novambra 2017
Zoma Faharaika amby telopolo tsotra Mandavan-taona
Rom 15,14-21. / Sal 98(97),1.2-3ab.3cd-4. / Lk 16,1-8.

asabotsy 11 novambra 2017
Asabotsy Faharaika amby telopolo tsotra Mandavan-taona
Rom 16,3-9.16.22-27. / Sal 145(144),2-3.4-5.10-11. / Lk 16,9-15.

alahady 12 novambra 2017
Alahady Faharoa amby telopolo tsotra Mandavan-taona
Fah 6,12-16. / Sal 63(62),2.3-4.5-6.7-8. / 1 Tes 4,13-18. / Mt 25,1-13.

alatsinainy 13 novambra 2017
Alatsinainy Faharoa amby telopolo tsotra Mandavan-taona
Fah 1,1-7. / Sal 139(138),1-3.4-6.7-8.9-10. / Lk 17,1-6.

talata 14 novambra 2017
Talata Faharoa amby telopolo tsotra Mandavan-taona
Fah 2,23-24.3,1-9. / Sal 34(33),2-3.16-17.18-19. / Lk 17,7-10.

alarobia 15 novambra 2017
Alarobia Faharoa amby telopolo tsotra Mandavan-taona
Fah 6,2-11. / Sal 82(81),3-4.6-7. / Lk 17,11-19.

alakamisy 16 novambra 2017
Alakamisy Faharoa amby telopolo tsotra Mandavan-taona
Fah 7,22-30.8,1. / Sal 119(118),89.90.91.130.135.175. / Lk 17,20-25.

zoma 17 novambra 2017
Zoma Faharoa amby telopolo tsotra Mandavan-taona
Fah 13,1-9. / Sal 19(18),2-3.4-5. / Lk 17,26-37.

asabotsy 18 novambra 2017
Asabotsy Faharoa amby telopolo tsotra Mandavan-taona
Fah 18,14-16.19,6-9. / Sal 105(104),2-3.36-37.42-43. / Lk 18,1-8. 
©Evangelizo.org 2001-2017