« Ho any amin'iza izahay, Tompo? Ianao no manana ny tenin'ny fiainana mandrakizay. » Jo 6, 68MISORATA ANARANA !
Ampidiro ny adiresy email
(Maimaim-poana)


Hamarino ny adiresy email

 
talata 27 jiona 2017
Talata Faharoa ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
Jen 13,2.5-18. / Sal 15(14),2-3ab.3cd-4ab.5. / Mt 7,6.12-14.

alarobia 28 jiona 2017
Alarobia Faharoa ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
Jen 15,1-12.17-18. / Sal 105(104),1-2.3-4.6-7.8-9. / Mt 7,15-20.

alakamisy 29 jiona 2017
Fankalazana an'i Masindahy Piera sy Paoly Apostoly
Asa 12,1-11. / Sal 34(33),2-3.4-5.6-7.8-9. / 2 Tim 4,6-8.17-18. / Mt 16,13-19.

zoma 30 jiona 2017
Zoma Faharoa ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
Jen 17,1.9-10.15-22. / Sal 128(127),1-2.3.4-5. / Mt 8,1-4.

asabotsy 01 jolay 2017
Asabotsy Faharoa ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
Jen 18,1-15. / Lk 1,46-47.48-49.50.53.54-55. / Mt 8,5-17.

alahady 02 jolay 2017
Alahady Fahatelo ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
2 Mpan 4,8-11.14-16a. / Sal 89(88),2-3.16-17.18-19. / Rom 6,3-4.8-11. / Mt 10,37-42.

alatsinainy 03 jolay 2017
Fetin'i Masindahy Tomà Apostoly
Ef 2,19-22. / Sal 117(116),1.2. / Jo 20,24-29.

talata 04 jolay 2017
Talata Fahatelo ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
Jen 19,15-29. / Sal 26(25),2-3.9-10.11-12. / Mt 8,23-27.

alarobia 05 jolay 2017
Alarobia Fahatelo ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
Jen 21,5.8-20. / Sal 34(33),7-8.10-11.12-13. / Mt 8,28-34.

alakamisy 06 jolay 2017
Alakamisy Fahatelo ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
Jen 22,1-19. / Sal 115(113B),1-2.3-4.5-6.8-9. / Mt 9,1-8.

zoma 07 jolay 2017
Zoma Fahatelo ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
Jen 23,1-4.19.24,1-8.62-67. / Sal 106(105),1-2.3-4a.4b-5. / Mt 9,9-13.

asabotsy 08 jolay 2017
Asabotsy Fahatelo ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
Jen 27,1-5.15-29. / Sal 135(134),1-2.3-4.5-6. / Mt 9,14-17.

alahady 09 jolay 2017
Alahady Fahaefatra ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
Za 9,9-10. / Sal 145(144),1-2.8-9.10-11.13cd-14. / Rom 8,9.11-13. / Mt 11,25-30.

alatsinainy 10 jolay 2017
Alatsinainy Fahaefatra ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
Jen 28,10-22a. / Sal 91(90),1-2.3-4.14-15ab. / Mt 9,18-26.

talata 11 jolay 2017
Talata Fahaefatra ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
Jen 32,22-32. / Sal 17(16),1.2-3.6-7.8b.15. / Mt 9,32-38.

alarobia 12 jolay 2017
Alarobia Fahaefatra ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
Jen 41,55-57.42,5-7a.17-24a. / Sal 33(32),2-3.10-11.18-19. / Mt 10,1-7.

alakamisy 13 jolay 2017
Alakamisy Fahaefatra ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
Jen 44,18-21.23b-29.45,1-5. / Sal 105(104),16-17.18-19.20-21. / Mt 10,7-15.

zoma 14 jolay 2017
Zoma Fahaefatra ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
Jen 46,1-7.28-30. / Sal 37(36),3-4.18-19.27-28.39-40. / Mt 10,16-23.

asabotsy 15 jolay 2017
Asabotsy Fahaefatra ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
Jen 49,29-32.50,15-26a. / Sal 105(104),1-2.3-4.6-7. / Mt 10,24-33.

alahady 16 jolay 2017
Alahady Fahadimy ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
Iz 55,10-11. / Sal 65(64),10abcd.10e-11.12-13.14. / Rom 8,18-23. / Mt 13,1-23.

alatsinainy 17 jolay 2017
Alatsinainy Fahadimy ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
Eks 1,8-14.22. / Sal 124(123),1-3.4-6.7-8. / Mt 10,34-42.11,1.

talata 18 jolay 2017
Talata Fahadimy ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
Eks 2,1-15a. / Sal 69(68),3.14.30-31.33-34. / Mt 11,20-24.

alarobia 19 jolay 2017
Alarobia Fahadimy ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
Eks 3,1-6.9-12. / Sal 103(102),1-2.3-4.6-7. / Mt 11,25-27.

alakamisy 20 jolay 2017
Alakamisy Fahadimy ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
Eks 3,13-20. / Sal 105(104),1.5.8-9.24-25.26-27. / Mt 11,28-30.

zoma 21 jolay 2017
Zoma Fahadimy ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
Eks 11,10.12,1-14. / Sal 116(115),12-13.15-16bc.17-18. / Mt 12,1-8.

asabotsy 22 jolay 2017
Asabotsy Fahadimy ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
Ton 3,1-4a. / Sal 63(62),2.3-4.5-6.8-9. / Jo 20,1-2.11-18.

alahady 23 jolay 2017
Alahady Fahaenina ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
Fah 12,13.16-19. / Sal 86(85),5-6.9-10.15-16a. / Rom 8,26-27. / Mt 13,24-43.

alatsinainy 24 jolay 2017
Alatsinainy Fahaenina ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
Eks 14,5-18. / Eks 15,1-2.3-4.5-6. / Mt 12,38-42.

talata 25 jolay 2017
Fetin'i Masindahy Jakoba Apostoly
2 Kor 4,7-15. / Sal 126(125),1-2ab.2cd-3.4-5.6. / Mt 20,20-28.

alarobia 26 jolay 2017
Alarobia Fahaenina ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
Eks 16,1-5.9-15. / Sal 78(77),18-19.23-24.25-26.27-28. / Mt 13,1-9.

alakamisy 27 jolay 2017
Alakamisy Fahaenina ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
Eks 19,1-2.9-11.16-20b. / Dn 3,52.53.54.55.56. / Mt 13,10-17.

zoma 28 jolay 2017
Zoma Fahaenina ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
Eks 20,1-17. / Sal 19(18),8.9.10.11. / Mt 13,18-23.

asabotsy 29 jolay 2017
Asabotsy Fahaenina ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
1 Jo 4,7-16. / Sal 34(33),2-3.4-5.6-7.8-9.10-11. / Jo 11,19-27.

alahady 30 jolay 2017
Alahady Fahafito ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
1 Mpan 3,5.7-12. / Sal 119(118),57.72.76-77.127-128.129-130. / Rom 8,28-30. / Mt 13,44-52.

alatsinainy 31 jolay 2017
Alatsinainy Fahafito ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
Eks 32,15-24.30-34. / Sal 106(105),19-20.21-22.23. / Mt 13,31-35.

talata 01 aogositra 2017
Talata Fahafito ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
Eks 33,7-11.34,5b-9.28. / Sal 103(102),6-7.8-9.10-11.12-13. / Mt 13,36-43.

alarobia 02 aogositra 2017
Alarobia Fahafito ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
Eks 34,29-35. / Sal 99(98),5.6.7.9. / Mt 13,44-46.

alakamisy 03 aogositra 2017
Alakamisy Fahafito ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
Eks 40,16-21.34-38. / Sal 84(83),3.4.5-6a.8a.11. / Mt 13,47-53.

zoma 04 aogositra 2017
Zoma Fahafito ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
Lev 23,1.4-11.15-16.27.34b-37. / Sal 81(80),3-4.5-6ab.10-11ab. / Mt 13,54-58.

asabotsy 05 aogositra 2017
Asabotsy Fahafito ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
Lev 25,1.8-17. / Sal 67(66),2-3.5.7-8. / Mt 14,1-12.

alahady 06 aogositra 2017
Fetin'ny Niovan'ny Tompo tarehy
Dn 7,9-10.13-14. / Sal 97(96),1-2.5-6.9. / 2 Pi 1,16-19. / Mt 17,1-9.

alatsinainy 07 aogositra 2017
Alatsinainy Fahavalo ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
Fan 11,4b-15. / Sal 81(80),12-13.14-15.16-17. / Mt 14,22-36.

talata 08 aogositra 2017
Talata Fahavalo ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
Fan 12,1-13. / Sal 51(50),3-4.5-6a.6bc-7.12-13. / Mt 15,1-2.10-14.

alarobia 09 aogositra 2017
Alarobia Fahavalo ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
Fan 13,1-2.25-33.14,1.26-29.34-35. / Sal 106(105),6-7a.13-14.21-22.23. / Mt 15,21-28.

alakamisy 10 aogositra 2017
Fetin'i Masindahy Laurent
2 Kor 9,6-10. / Sal 112(111),1-2.5-6.7-8.9. / Jo 12,24-26.

zoma 11 aogositra 2017
Zoma Fahavalo ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
Det 4,32-40. / Sal 77(76),12-13.14-15.16.21. / Mt 16,24-28.

asabotsy 12 aogositra 2017
Asabotsy Fahavalo ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
Det 6,4-13. / Sal 18(17),2-3a.3bc-4.47.51ab. / Mt 17,14-20.

alahady 13 aogositra 2017
Alahady Fahasivy ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
1 Mpan 19,9a.11-13a. / Sal 85(84),9ab-10.11-12.13-14. / Rom 9,1-5. / Mt 14,22-33.

alatsinainy 14 aogositra 2017
Alatsinainy Fahasivy ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
Det 10,12-22. / Sal 147,12-13.14-15.19-20. / Mt 17,22-27.

talata 15 aogositra 2017
Fankalazana ny Nampakarana an'i Maria any an-danitra
Apok 11,19a.12,1-6a.10ab. / Sal 45(44),10bc.11.12ab.16. / 1 Kor 15,20-26. / Lk 1,39-56.

alarobia 16 aogositra 2017
Alarobia Fahasivy ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
Det 34,1-12. / Sal 66(65),1-3a.5a.8.16-17. / Mt 18,15-20.

alakamisy 17 aogositra 2017
Alakamisy Fahasivy ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
Jos 3,7-10a.11.13-17. / Sal 114(113A),1-2.3-4.5-6. / Mt 18,21-35.19,1.

zoma 18 aogositra 2017
Zoma Fahasivy ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
Jos 24,1-13. / Sal 136(135),1-3.16-18.21-22.24. / Mt 19,3-12.

asabotsy 19 aogositra 2017
Asabotsy Fahasivy ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
Jos 24,14-29. / Sal 16(15),1-2a.5.7-8.11. / Mt 19,13-15.

alahady 20 aogositra 2017
Alahady Faharoapolo tsotra Mandavan-taona
Iz 56,1.6-7. / Sal 67(66),2-3.5.6.8. / Rom 11,13-15.29-32. / Mt 15,21-28.

alatsinainy 21 aogositra 2017
Fetin'i Victoire Rasoamanarivo Olontsambatra
Mpits 2,11-19. / Sal 106(105),34-35.36-37.39-40.43ab.44. / Mt 19,16-22.

talata 22 aogositra 2017
Talata Faharoapolo tsotra Mandavan-taona
Mpits 6,11-24a. / Sal 85(84),9.11-12.13-14. / Mt 19,23-30.

alarobia 23 aogositra 2017
Alarobia Faharoapolo tsotra Mandavan-taona
Mpits 9,6-15. / Sal 21(20),2-3.4-5.6-7. / Mt 20,1-16a.

alakamisy 24 aogositra 2017
Fetin'i Masindahy Bartelemeo Apostoly
Apok 21,9b-14. / Sal 145(144),10-11.12-13ab.17-18. / Jo 1,45-51.

zoma 25 aogositra 2017
Zoma Faharoapolo tsotra Mandavan-taona
Rt 1,1.3-6.14b-16.22. / Sal 146(145),5-6.7.8-9a.9bc-10. / Mt 22,34-40.

asabotsy 26 aogositra 2017
Asabotsy Faharoapolo tsotra Mandavan-taona
Rt 2,1-3.8-11.4,13-17. / Sal 128(127),1-2.3.4.5. / Mt 23,1-12.

alahady 27 aogositra 2017
Alahady Faharaika amby roapolo tsotra Mandavan-taona
Iz 22,19-23. / Sal 138(137),1-2a.2bc-3.6.8bc. / Rom 11,33-36. / Mt 16,13-20.

alatsinainy 28 aogositra 2017
Alatsinainy Faharaika amby roapolo tsotra Mandavan-taona
1 Tes 1,1-5.8b-10. / Sal 149(148),1-2.3-4.5-6a.9b. / Mt 23,13-22.

talata 29 aogositra 2017
Fahatsiarovana ny Nanapahandoha an'i Joany Batista
Jer 1,17-19. / Sal 71(70),1-2.3-4a.5-6ab.15ab.17. / Mk 6,17-29.

alarobia 30 aogositra 2017
Alarobia Faharaika amby roapolo tsotra Mandavan-taona
1 Tes 2,9-13. / Sal 139(138),7-8.9-10.11-12ab. / Mt 23,27-32.

alakamisy 31 aogositra 2017
Alakamisy Faharaika amby roapolo tsotra Mandavan-taona
1 Tes 3,7-13. / Sal 90(89),3-4.12-13.14.17. / Mt 24,42-51.

zoma 01 septambra 2017
Zoma Faharaika amby roapolo tsotra Mandavan-taona
1 Tes 4,1-8. / Sal 97(96),1.2b.5-6.10.11-12. / Mt 25,1-13.

asabotsy 02 septambra 2017
Asabotsy Faharaika amby roapolo tsotra Mandavan-taona
1 Tes 4,9-12. / Sal 98(97),1.7-8.9. / Mt 25,14-30.

alahady 03 septambra 2017
Alahady Faharoa amby roapolo tsotra Mandavan-taona
Jer 20,7-9. / Sal 63(62),2.3-4.5-6.8-9. / Rom 12,1-2. / Mt 16,21-27.

alatsinainy 04 septambra 2017
Alatsinainy Faharoa amby roapolo tsotra Mandavan-taona
1 Tes 4,13-18. / Sal 96(95),1.3.4-5.11-12.13. / Lk 4,16-30.

talata 05 septambra 2017
Talata Faharoa amby roapolo tsotra Mandavan-taona
1 Tes 5,1-6.9-11. / Sal 27(26),1.4.13-14. / Lk 4,31-37.

alarobia 06 septambra 2017
Alarobia Faharoa amby roapolo tsotra Mandavan-taona
Kol 1,1-8. / Sal 52(51),10.11. / Lk 4,38-44.

alakamisy 07 septambra 2017
Alakamisy Faharoa amby roapolo tsotra Mandavan-taona
Kol 1,9-14. / Sal 98(97),2-3ab.3cd-4.5-6. / Lk 5,1-11.

zoma 08 septambra 2017
Fetin'ny Nahaterahan'i Maria
Mik 5,1-4a. / Sal 13(12),6ab.6cd. / Mt 1,1-16.18-23.

asabotsy 09 septambra 2017
Asabotsy Faharoa amby roapolo tsotra Mandavan-taona
Kol 1,21-23. / Sal 54(53),3-4.6.8. / Lk 6,1-5.

alahady 10 septambra 2017
Alahady Fahatelo amby roapolo tsotra Mandavan-taona
Ez 33,7-9. / Sal 95(94),1-2.6-7.8-9. / Rom 13,8-10. / Mt 18,15-20.

alatsinainy 11 septambra 2017
Alatsinainy Fahatelo amby roapolo tsotra Mandavan-taona
Kol 1,24-29.2,1-3. / Sal 62(61),6-7.9. / Lk 6,6-11.

talata 12 septambra 2017
Talata Fahatelo amby roapolo tsotra Mandavan-taona
Kol 2,6-15. / Sal 145(144),1-2.8-9.10-11. / Lk 6,12-19.

alarobia 13 septambra 2017
Alarobia Fahatelo amby roapolo tsotra Mandavan-taona
Kol 3,1-11. / Sal 145(144),2-3.10-11.12-13ab. / Lk 6,20-26.

alakamisy 14 septambra 2017
Fankalazana Fanandratana ny Hazo Fijaliana
Fan 21,4b-9. / Sal 78(77),1-2.34-35.36-37.38. / Jo 3,13-17.

zoma 15 septambra 2017
Fahatsiarovana an'i Maria Renin'ny ory
Heb 5,7-9. / Sal 31(30),2-3a.3bc-4.5-6.15-16.20. / Jo 19,25-27.

asabotsy 16 septambra 2017
Asabotsy Fahatelo amby roapolo tsotra Mandavan-taona
1 Tim 1,15-17. / Sal 113(112),1-2.3-4.5a.6-7. / Lk 6,43-49.

alahady 17 septambra 2017
Alahady Fahaefatra amby roapolo tsotra Mandavan-taona
Ekl 27,30.28,1-7. / Sal 103(102),1-2.3-4.9-10.11-12. / Rom 14,7-9. / Mt 18,21-35.

alatsinainy 18 septambra 2017
Alatsinainy Fahaefatra amby roapolo tsotra Mandavan-taona
1 Tim 2,1-8. / Sal 28(27),2.7.8-9. / Lk 7,1-10.

talata 19 septambra 2017
Talata Fahaefatra amby roapolo tsotra Mandavan-taona
1 Tim 3,1-13. / Sal 101(100),1-2ab.2cd-3ab.5.6. / Lk 7,11-17.

alarobia 20 septambra 2017
Alarobia Fahaefatra amby roapolo tsotra Mandavan-taona
1 Tim 3,14-16. / Sal 111(110),1-2.3-4.5-6. / Lk 7,31-35.

alakamisy 21 septambra 2017
Fetin'i Masindahy Matio Apostoly sy Evanjelistra
Ef 4,1-7.11-13. / Sal 19(18),2-3.4-5. / Mt 9,9-13.

zoma 22 septambra 2017
Zoma Fahaefatra amby roapolo tsotra Mandavan-taona
1 Tim 6,2c-12. / Sal 49(48),6-7.8-10.17-18.19-20. / Lk 8,1-3.

asabotsy 23 septambra 2017
Asabotsy Fahaefatra amby roapolo tsotra Mandavan-taona
1 Tim 6,13-16. / Sal 100(99),2.3.4.5. / Lk 8,4-15.

alahady 24 septambra 2017
Alahady Fahadimy amby roapolo tsotra Mandavan-taona
Iz 55,6-9. / Sal 145(144),2-3.8-9.17-18. / Fi 1,20c-24.27a. / Mt 20,1-16a.

alatsinainy 25 septambra 2017
Alatsinainy Fahadimy amby roapolo tsotra Mandavan-taona
Esd 1,1-6. / Sal 126(125),1-2ab.2cd-3.4-5.6. / Lk 8,16-18. 
©Evangelizo.org 2001-2017