« Ho any amin'iza izahay, Tompo? Ianao no manana ny tenin'ny fiainana mandrakizay. » Jo 6, 68MISORATA ANARANA !
Ampidiro ny adiresy email
(Maimaim-poana)


Hamarino ny adiresy email

 
alarobia 18 oktobra 2017
Fetin'i Masindahy Lioka Evanjelistra
2 Tim 4,10-17b. / Sal 145(144),10-11.12-13ab.17-18. / Lk 10,1-9.

alakamisy 19 oktobra 2017
Alakamisy Fahavalo amby roapolo tsotra Mandavan-taona
Rom 3,21-30. / Sal 130(129),1-2.3-4b.4c-6. / Lk 11,47-54.

zoma 20 oktobra 2017
Zoma Fahavalo amby roapolo tsotra Mandavan-taona
Rom 4,1-8. / Sal 32(31),1-2.5.11. / Lk 12,1-7.

asabotsy 21 oktobra 2017
Asabotsy Fahavalo amby roapolo tsotra Mandavan-taona
Rom 4,13.16-18. / Sal 105(104),6-7.8-9.42-43. / Lk 12,8-12.

alahady 22 oktobra 2017
Alahady Fahasivy amby roapolo tsotra Mandavan-taona
Iz 45,1.4-6. / Sal 96(95),1.3.4-5.7-8.9-10a.10c. / 1 Tes 1,1-5b. / Mt 22,15-21.

alatsinainy 23 oktobra 2017
Alatsinainy Fahasivy amby roapolo tsotra Mandavan-taona
Rom 4,20-25. / Lk 1,69-70.71-72.73-75. / Lk 12,13-21.

talata 24 oktobra 2017
Talata Fahasivy amby roapolo tsotra Mandavan-taona
Rom 5,12.15b.17-19.20b-21. / Sal 40(39),7-8a.8b-9.10.17. / Lk 12,35-38.

alarobia 25 oktobra 2017
Alarobia Fahasivy amby roapolo tsotra Mandavan-taona
Rom 6,12-18. / Sal 124(123),1-3.4-6.7-8. / Lk 12,39-48.

alakamisy 26 oktobra 2017
Alakamisy Fahasivy amby roapolo tsotra Mandavan-taona
Rom 6,19-23. / Sal 1,1-2.3.4.6. / Lk 12,49-53.

zoma 27 oktobra 2017
Zoma Fahasivy amby roapolo tsotra Mandavan-taona
Rom 7,18-25a. / Sal 119(118),66.68.76.77.93.94. / Lk 12,54-59.

asabotsy 28 oktobra 2017
Asabotsy Fahasivy amby roapolo tsotra Mandavan-taona
Ef 2,19-22. / Sal 19(18),2-3.4-5. / Lk 6,12-19.

alahady 29 oktobra 2017
Alahady Fahatelopolo tsotra Mandavan-taona
Eks 22,20-26. / Sal 18(17),2-3a.3bc-4.47.51a-51b. / 1 Tes 1,5c-10. / Mt 22,34-40.

alatsinainy 30 oktobra 2017
Alatsinainy Fahatelopolo tsotra Mandavan-taona
Rom 8,12-17. / Sal 68(67),2.4.6-7ab.20-21. / Lk 13,10-17.

talata 31 oktobra 2017
Talata Fahatelopolo tsotra Mandavan-taona
Rom 8,18-25. / Sal 126(125),1-2ab.2cd-3.4-5.6. / Lk 13,18-21.

alarobia 01 novambra 2017
Fankalazana ny Olomasina rehetra
Apok 7,2-4.9-14. / Sal 24(23),1-2.3-4ab.5-6. / 1 Jo 3,1-3. / Mt 5,1-12a.

alakamisy 02 novambra 2017
Fahatsiarovana ny maty rehetra
Fah 3,1-9. / Sal 27(26),1.4.7.8.9.13-14. / Rom 6,3-9. / Mt 25,31-46.

zoma 03 novambra 2017
Zoma Fahatelopolo tsotra Mandavan-taona
Rom 9,1-5. / Sal 147,12-13.14-15.19-20. / Lk 14,1-6.

asabotsy 04 novambra 2017
Asabotsy Fahatelopolo tsotra Mandavan-taona
Rom 11,1-2a.11-12.25-29. / Sal 94(93),12-13a.14-15.17-18. / Lk 14,1.7-11.

alahady 05 novambra 2017
Alahady Faharaika amby telopolo tsotra Mandavan-taona
Mal 1,14b.2,1-2b.8-10. / Sal 131(130),1.2.3. / 1 Tes 2,7b-9.13. / Mt 23,1-12.

alatsinainy 06 novambra 2017
Alatsinainy Faharaika amby telopolo tsotra Mandavan-taona
Rom 11,29-36. / Sal 69(68),30-31.33-34.36-37. / Lk 14,12-14.

talata 07 novambra 2017
Talata Faharaika amby telopolo tsotra Mandavan-taona
Rom 12,5-16a. / Sal 131(130),1.2.3. / Lk 14,15-24.

alarobia 08 novambra 2017
Alarobia Faharaika amby telopolo tsotra Mandavan-taona
Rom 13,8-10. / Sal 112(111),1-2.4-5.9. / Lk 14,25-33.

alakamisy 09 novambra 2017
Fankalazana ny Nanokanana ny Bazilikan'i Latran
Ez 47,1-2.8-9.12. / Sal 46(45),2-3.5-6.8-9. / Jo 2,13-22.

zoma 10 novambra 2017
Zoma Faharaika amby telopolo tsotra Mandavan-taona
Rom 15,14-21. / Sal 98(97),1.2-3ab.3cd-4. / Lk 16,1-8.

asabotsy 11 novambra 2017
Asabotsy Faharaika amby telopolo tsotra Mandavan-taona
Rom 16,3-9.16.22-27. / Sal 145(144),2-3.4-5.10-11. / Lk 16,9-15.

alahady 12 novambra 2017
Alahady Faharoa amby telopolo tsotra Mandavan-taona
Fah 6,12-16. / Sal 63(62),2.3-4.5-6.7-8. / 1 Tes 4,13-18. / Mt 25,1-13.

alatsinainy 13 novambra 2017
Alatsinainy Faharoa amby telopolo tsotra Mandavan-taona
Fah 1,1-7. / Sal 139(138),1-3.4-6.7-8.9-10. / Lk 17,1-6.

talata 14 novambra 2017
Talata Faharoa amby telopolo tsotra Mandavan-taona
Fah 2,23-24.3,1-9. / Sal 34(33),2-3.16-17.18-19. / Lk 17,7-10.

alarobia 15 novambra 2017
Alarobia Faharoa amby telopolo tsotra Mandavan-taona
Fah 6,2-11. / Sal 82(81),3-4.6-7. / Lk 17,11-19.

alakamisy 16 novambra 2017
Alakamisy Faharoa amby telopolo tsotra Mandavan-taona
Fah 7,22-30.8,1. / Sal 119(118),89.90.91.130.135.175. / Lk 17,20-25.

zoma 17 novambra 2017
Zoma Faharoa amby telopolo tsotra Mandavan-taona
Fah 13,1-9. / Sal 19(18),2-3.4-5. / Lk 17,26-37.

asabotsy 18 novambra 2017
Asabotsy Faharoa amby telopolo tsotra Mandavan-taona
Fah 18,14-16.19,6-9. / Sal 105(104),2-3.36-37.42-43. / Lk 18,1-8.

alahady 19 novambra 2017
Alahady Fahatelo amby telopolo tsotra Mandavan-taona
Oh 31,10-13.19-20.30-31. / Sal 128(127),1-2.3.4-5. / 1 Tes 5,1-6. / Mt 25,14-30.

alatsinainy 20 novambra 2017
Alatsinainy Fahatelo amby telopolo tsotra Mandavan-taona
1 Mak 1,10-15.41-43.54-57.62-64. / Sal 119(118),53.61.134.150.155.158. / Lk 18,35-43.

talata 21 novambra 2017
Talata Fahatelo amby telopolo tsotra Mandavan-taona
2 Mak 6,18-31. / Sal 3,2-3.4-5.6-7. / Lk 19,1-10.

alarobia 22 novambra 2017
Alarobia Fahatelo amby telopolo tsotra Mandavan-taona
2 Mak 7,1.20-31. / Sal 17(16),1.5-6.8b.15. / Lk 19,11-28.

alakamisy 23 novambra 2017
Alakamisy Fahatelo amby telopolo tsotra Mandavan-taona
1 Mak 2,15-29. / Sal 50(49),1-2.5-6.14-15. / Lk 19,41-44.

zoma 24 novambra 2017
Zoma Fahatelo amby telopolo tsotra Mandavan-taona
1 Mak 4,36-37.52-59. / 1 Tan 29,10.11abc.11d-12a.12bcd. / Lk 19,45-48.

asabotsy 25 novambra 2017
Asabotsy Fahatelo amby telopolo tsotra Mandavan-taona
1 Mak 6,1-13. / Sal 9(9A),2-3.4.6.16b.19. / Lk 20,27-40.

alahady 26 novambra 2017
Fankalazana an'i Kristy Mpanjaka
Ez 34,11-12.15-17. / Sal 23(22),1-2a.2b-3.5.6. / 1 Kor 15,20-26.28. / Mt 25,31-46.

alatsinainy 27 novambra 2017
Alatsinainy Fahaefatra amby telopolo tsotra Mandavan-taona
Dn 1,1-6.8-20. / Dn 3,52.53.54.55.56. / Lk 21,1-4.

talata 28 novambra 2017
Talata Fahaefatra amby telopolo tsotra Mandavan-taona
Dn 2,31-45. / Dn 3,57.58.59.60.61. / Lk 21,5-11.

alarobia 29 novambra 2017
Alarobia Fahaefatra amby telopolo tsotra Mandavan-taona
Dn 5,1-6.13-14.16-17.23-28. / Dn 3,62.63.64.65.66.67. / Lk 21,12-19.

alakamisy 30 novambra 2017
Fetin'i Masindahy Andrea Apostoly
Rom 10,9-18. / Sal 19(18),2-3.4-5. / Mt 4,18-22.

zoma 01 desambra 2017
Zoma Fahaefatra amby telopolo tsotra Mandavan-taona
Dn 7,2-14. / Dn 3,75.76.77.78.79.80.81. / Lk 21,29-33.

asabotsy 02 desambra 2017
Asabotsy Fahaefatra amby telopolo tsotra Mandavan-taona
Dn 7,15-27. / Dn 3,82.83.84.85.86.87. / Lk 21,34-36.

alahady 03 desambra 2017
Alahady Voalohany amin'ny Fiaviana
Iz 63,16b-17.19b.64,2b-7. / Sal 80(79),2ac.3b.15-16.18-19. / 1 Kor 1,3-9. / Mk 13,33-37.

alatsinainy 04 desambra 2017
Alatsinainy Voalohany amin'ny Fiaviana
Iz 2,1-5. / Sal 122(121),1-2.3-4a.4b-5.6-7.8-9. / Mt 8,5-11.

talata 05 desambra 2017
Talata Voalohany amin'ny Fiaviana
Iz 11,1-10. / Sal 72(71),2.7-8.12-13.17. / Lk 10,21-24.

alarobia 06 desambra 2017
Alarobia Voalohany amin'ny Fiaviana
Iz 25,6-10a. / Sal 23(22),1-3a.3b-4.5.6. / Mt 15,29-37.

alakamisy 07 desambra 2017
Alakamisy Voalohany amin'ny Fiaviana
Iz 26,1-6. / Sal 118(117),1.8-9.19-21.25-27a. / Mt 7,21.24-27.

zoma 08 desambra 2017
Fankalazana an'i Maria tsy azon-keloka tamin'ny fototra
Jen 3,9-15.20. / Sal 98(97),1.2-3ab.3bc-4. / Ef 1,3-6.11-12. / Lk 1,26-38.

asabotsy 09 desambra 2017
Asabotsy Voalohany amin'ny Fiaviana
Iz 30,19-21.23-26. / Sal 147(146),1-2.3-4.5-6. / Mt 9,35-38.10,1.6-8.

alahady 10 desambra 2017
Alahady Faharoa amin'ny Fiaviana
Iz 40,1-5.9-11. / Sal 85(84),9ab-10.11-12.13-14. / 2 Pi 3,8-14. / Mk 1,1-8.

alatsinainy 11 desambra 2017
Alatsinainy Faharoa amin'ny Fiaviana
Iz 35,1-10. / Sal 85(84),9ab-10.11-12.13-14. / Lk 5,17-26.

talata 12 desambra 2017
Talata Faharoa amin'ny Fiaviana
Iz 40,1-11. / Sal 96(95),1-2.3.10ac.11-12.13. / Mt 18,12-14.

alarobia 13 desambra 2017
Alarobia Faharoa amin'ny Fiaviana
Iz 40,25-31. / Sal 103(102),1-2.3-4.8.10. / Mt 11,28-30.

alakamisy 14 desambra 2017
Alakamisy Faharoa amin'ny Fiaviana
Iz 41,13-20. / Sal 145(144),1.9.10-11.12-13ab. / Mt 11,11-15.

zoma 15 desambra 2017
Zoma Faharoa amin'ny Fiaviana
Iz 48,17-19. / Sal 1,1-2.3.4.6. / Mt 11,16-19.

asabotsy 16 desambra 2017
Asabotsy Faharoa amin'ny Fiaviana
Ekl 48,1-4.9-11. / Sal 80(79),2ac.3b.15-16.18-19. / Mt 17,10-13.

alahady 17 desambra 2017
Alahady Fahatelo amin'ny Fiaviana
Iz 61,1-2a.10-11. / Lk 1,46-48.49-50.53-54. / 1 Tes 5,16-24. / Jo 1,6-8.19-28.

alatsinainy 18 desambra 2017
Fiaviana: Herinandro mialoha ny Noely (18 desambra)
Fan 24,2-7.15-17a. / Sal 25(24),4bc-5ab.6-7bc.8-9. / Mt 21,23-27.

talata 19 desambra 2017
Fiaviana: Herinandro mialoha ny Noely (19 desambra)
Sof 3,1-2.9-13. / Sal 34(33),2-3.6-7.17-18.19.23. / Mt 21,28-32.

alarobia 20 desambra 2017
Fiaviana: Herinandro mialoha ny Noely (20 desambra)
Iz 45,6b-8.18.21b-25. / Sal 85(84),9ab-10.11-12.13-14. / Lk 7,19-23.

alakamisy 21 desambra 2017
Fiaviana: Herinandro mialoha ny Noely (21 desambra)
Iz 54,1-10. / Sal 30(29),2.4.5-6.11-12a.13b. / Lk 7,24-30.

zoma 22 desambra 2017
Fiaviana: Herinandro mialoha ny Noely (22 desambra)
Iz 56,1-3a.6-8. / Sal 67(66),2-3.5.7-8. / Jo 5,33-36.

asabotsy 23 desambra 2017
Fiaviana: Herinandro mialoha ny Noely (23 desambra)
Mal 3,1-4.23-24. / Sal 25(24),4bc-5ab.8-9.10.14. / Lk 1,57-66.

alahady 24 desambra 2017
Alahady Fahaefatra amin'ny Fiaviana
Iz 9,1-6. / Sal 96(95),1-2a.2b-3.11-12.13. / Tit 2,11-14. / Lk 2,1-14.

alatsinainy 25 desambra 2017
Fankalazana ny Noely, Fahaterahan'ny Tompo
Iz 52,7-10. / Sal 98(97),1.2-3ab.3cd-4.5-6. / Heb 1,1-6. / Jo 1,1-18.

talata 26 desambra 2017
Fetin'i Masindahy Etiena Martiry
Asa 6,8-10.7,54-59. / Sal 31(30),3cd-4.6.8ab.16bc.17. / Mt 10,17-22.

alarobia 27 desambra 2017
Fetin'i Masindahy Joany, Apostoly
1 Jo 1,1-4. / Sal 97(96),1-2.5-6.11-12. / Jo 20,2-8.

alakamisy 28 desambra 2017
Fetin'ny Zaza tsy manantsiny martiry
1 Jo 1,5-10.2,1-2. / Sal 124(123),2-3.4-5.7b-8. / Mt 2,13-18.

zoma 29 desambra 2017
Andro fahadimy amin'ny Havaloan'ny Noely
1 Jo 2,3-11. / Sal 96(95),1-2a.2b-3.5b-6. / Lk 2,22-35.

asabotsy 30 desambra 2017
Andro fahaenina amin'ny Havaloan'ny Noely
1 Jo 2,12-17. / Sal 96(95),7-8a.8b-9.10. / Lk 2,36-40.

alahady 31 desambra 2017
Fetin'ny Fianakaviana Masin'i Jesoa, Maria ary Josefa
Jen 15,1-6.21,1-3. / Sal 105(104),1b-2.3-4.5-6.8-9. / Heb 11,8.11-12.17-19. / Lk 2,22-40.

alatsinainy 01 janoary 2018

Fan 6,22-27. / Sal 67(66),2-3.5.6.8. / Ga 4,4-7. / Lk 2,16-21.

talata 02 janoary 2018

1 Jo 2,22-28. / Sal 98(97),1.2-3ab.3cd-4. / Jo 1,19-28.

alarobia 03 janoary 2018

1 Jo 2,29.3,1-6. / Sal 98(97),1.3cd-4.5-6. / Jo 1,29-34.

alakamisy 04 janoary 2018

1 Jo 3,7-10. / Sal 98(97),1.7-8.9. / Jo 1,35-42.

zoma 05 janoary 2018

1 Jo 3,11-21. / Sal 100(99),2.3.4.5. / Jo 1,43-51.

asabotsy 06 janoary 2018

Iz 60,1-6. / Sal 72(71),2.7-8.10-11.12-13. / Ef 3,2-3a.5-6. / Mt 2,1-12.

alahady 07 janoary 2018

Iz 55,1-11. / Iz 12,2-3.4bcd.5-6. / 1 Jo 5,1-9. / Mk 1,7-11.

alatsinainy 08 janoary 2018

1 Sam 1,1-8. / Sal 116(115),12-13.14-17.18-19. / Mk 1,14-20.

talata 09 janoary 2018

1 Sam 1,9-20. / 1 Sam 2,1.4-5.6-7.8abcd. / Mk 1,21b-28.

alarobia 10 janoary 2018

1 Sam 3,1-10.19-20. / Sal 40(39),2.5.7-8a.8b-9.10. / Mk 1,29-39.

alakamisy 11 janoary 2018

1 Sam 4,1-11. / Sal 44(43),10-11.14-15.24-25. / Mk 1,40-45.

zoma 12 janoary 2018

1 Sam 8,4-7.10-22a. / Sal 89(88),16-17.18-19. / Mk 2,1-12.

asabotsy 13 janoary 2018

1 Sam 9,1-4.17-19.10,1a. / Sal 21(20),2-3.4-5.6-7. / Mk 2,13-17.

alahady 14 janoary 2018

1 Sam 3,3b-10.19. / Sal 40(39),2.4ab.7-8a.8b-9.10. / 1 Kor 6,13c-15a.17-20. / Jo 1,35-42.

alatsinainy 15 janoary 2018

1 Sam 15,16-23. / Sal 50(49),8-9.16bc-17.21.23. / Mk 2,18-22.

talata 16 janoary 2018

1 Sam 16,1-13. / Sal 89(88),20.21-22.27-28. / Mk 2,23-28. 
©Evangelizo.org 2001-2017