« Ho any amin'iza izahay, Tompo? Ianao no manana ny tenin'ny fiainana mandrakizay. » Jo 6, 68MISORATA ANARANA !
Ampidiro ny adiresy email
(Maimaim-poana)


Hamarino ny adiresy email

 
talata 23 janoary 2018

2 Sam 6,12-15.17-19. / Sal 24(23),7.8.9.10. / Mk 3,31-35.

alarobia 24 janoary 2018

2 Sam 7,4-17. / Sal 89(88),4-5.27-28.29-30. / Mk 4,1-20.

alakamisy 25 janoary 2018

Asa 22,3-16. / Sal 117(116),1.2. / Mk 16,15-18.

zoma 26 janoary 2018

2 Tim 1,1-8. / Sal 96(95),1-2a.2b-3.7-8a.10. / Lk 10,1-9.

asabotsy 27 janoary 2018

2 Sam 12,1-7a.10-17. / Sal 51(50),12-13.14-15.16-17. / Mk 4,35-41.

alahady 28 janoary 2018

Det 18,15-20. / Sal 95(94),1-2.6-7.8-9. / 1 Kor 7,32-35. / Mk 1,21-28.

alatsinainy 29 janoary 2018

2 Sam 15,13-14.30.16,5-13a. / Sal 3,2-3.4-5.6-7. / Mk 5,1-20.

talata 30 janoary 2018

2 Sam 18,9-10.14b.24-25a.30-32.19,1-3. / Sal 86(85),1-2.3-4.5-6. / Mk 5,21-43.

alarobia 31 janoary 2018

2 Sam 24,2.9-17. / Sal 32(31),1-2.5.6.7. / Mk 6,1-6.

alakamisy 01 febroary 2018

1 Mpan 2,1-4.10-12. / 1 Tan 29,10.11ab.11d-12a.12bcd. / Mk 6,7-13.

zoma 02 febroary 2018

Mal 3,1-4. / Sal 24(23),7.8.9.10. / Lk 2,22-40.

asabotsy 03 febroary 2018

1 Mpan 3,4-13. / Sal 119(118),9.10.11.12.13.14. / Mk 6,30-34.

alahady 04 febroary 2018

Jb 7,1-4.6-7. / Sal 147(146),1-2.3-4.5-6. / 1 Kor 9,16-19.22-23. / Mk 1,29-39.

alatsinainy 05 febroary 2018

1 Mpan 8,1-7.9-13. / Sal 132(131),6-7.8-10. / Mk 6,53-56.

talata 06 febroary 2018

1 Mpan 8,22-23.27-30. / Sal 84(83),3.4.5.10.11. / Mk 7,1-13.

alarobia 07 febroary 2018

1 Mpan 10,1-10. / Sal 37(36),5-6.30-31.39-40. / Mk 7,14-23.

alakamisy 08 febroary 2018

1 Mpan 11,4-13. / Sal 106(105),3-4.35-36.37.40. / Mk 7,24-30.

zoma 09 febroary 2018

1 Mpan 11,29-32.12,19. / Sal 81(80),10-11ab.12-13.14-15. / Mk 7,31-37.

asabotsy 10 febroary 2018

1 Mpan 12,26-32.13,33-34. / Sal 106(105),6-7a.19-20.21-22. / Mk 8,1-10.

alahady 11 febroary 2018

Lev 13,1-2.44-46. / Sal 32(31),1-2.5.11. / 1 Kor 10,31-33.11,1. / Mk 1,40-45.

alatsinainy 12 febroary 2018

Jak 1,1-11. / Sal 119(118),67.68.71.72.75.76. / Mk 8,11-13.

talata 13 febroary 2018

Jak 1,12-18. / Sal 94(93),12-13a.14-15.18-19. / Mk 8,14-21.

alarobia 14 febroary 2018

Jl 2,12-18. / Sal 51(50),3-4.5-6a.12-13.14.17. / 2 Kor 5,20-21.6,1-2. / Mt 6,1-6.16-18.

alakamisy 15 febroary 2018

Det 30,15-20. / Sal 1,1-2.3.4.6. / Lk 9,22-25.

zoma 16 febroary 2018

Iz 58,1-9a. / Sal 51(50),3-4.5-6a.18-19. / Mt 9,14-15.

asabotsy 17 febroary 2018

Iz 58,9b-14. / Sal 86(85),1-2.3-4.5-6. / Lk 5,27-32.

alahady 18 febroary 2018

Jen 9,8-15. / Sal 25(24),4bc-5ab.6-7bc.8-9. / 1 Pi 3,18-22. / Mk 1,12-15.

alatsinainy 19 febroary 2018

Lev 19,1-2.11-18. / Sal 19(18),8.9.10.15. / Mt 25,31-46.

talata 20 febroary 2018

Iz 55,10-11. / Sal 34(33),4-5.6-7.16-17.18-19. / Mt 6,7-15.

alarobia 21 febroary 2018

Jon 3,1-10. / Sal 51(50),3-4.12-13.18-19. / Lk 11,29-32.

alakamisy 22 febroary 2018

1 Pi 5,1-4. / Sal 23(22),1-3a.3b-4.5.6. / Mt 16,13-19.

zoma 23 febroary 2018

Ez 18,21-28. / Sal 130(129),1-2.3-4ab.4c-6.7-8. / Mt 5,20-26.

asabotsy 24 febroary 2018

Det 26,16-19. / Sal 119(118),1-2.4-5.7-8. / Mt 5,43-48.

alahady 25 febroary 2018

Jen 22,1-2.9a.10-13.15-18. / Sal 116(115),10.15.16-17.18-19. / Rom 8,31b-34. / Mk 9,2-10.

alatsinainy 26 febroary 2018

Dn 9,4b-10. / Sal 79(78),8.9.11.13. / Lk 6,36-38.

talata 27 febroary 2018

Iz 1,10.16-20. / Sal 50(49),8-9.16bc-17.21.23. / Mt 23,1-12.

alarobia 28 febroary 2018

Jer 18,18-20. / Sal 31(30),5-6.14.15-16. / Mt 20,17-28.

alakamisy 01 martsa 2018

Jer 17,5-10. / Sal 1,1-2.3.4.6. / Lk 16,19-31.

zoma 02 martsa 2018

Jen 37,3-4.12-13a.17b-28. / Sal 105(104),16-17.18-19.20-21. / Mt 21,33-43.45-46.

asabotsy 03 martsa 2018

Mik 7,14-15.18-20. / Sal 103(102),1-2.3-4.9-10.11-12. / Lk 15,1-3.11-32.

alahady 04 martsa 2018

Eks 20,1-17. / Sal 19(18),8.9.10.11. / 1 Kor 1,22-25. / Jo 2,13-25.

alatsinainy 05 martsa 2018

2 Mpan 5,1-15a. / Sal 42(41),2-3.43(42),3-4. / Lk 4,24-30.

talata 06 martsa 2018

Dn 3,25.34-43. / Sal 25(24),4bc-5ab.6-7bc.8-9. / Mt 18,21-35.

alarobia 07 martsa 2018

Det 4,1.5-9. / Sal 147,12-13.15-16.19-20. / Mt 5,17-19.

alakamisy 08 martsa 2018

Jer 7,23-28. / Sal 95(94),1-2.6-7.8-9. / Lk 11,14-23.

zoma 09 martsa 2018

Os 14,2-10. / Sal 81(80),6c-8a.8bc-9.10-11ab.14.17. / Mk 12,28b-34.

asabotsy 10 martsa 2018

Os 6,1-6. / Sal 51(50),3-4.18-19.20-21ab. / Lk 18,9-14.

alahady 11 martsa 2018

2 Tan 36,14-16.19-23. / Sal 137(136),1-2.3.4-5.6. / Ef 2,4-10. / Jo 3,14-21.

alatsinainy 12 martsa 2018

Iz 65,17-21. / Sal 30(29),2.4.5-6.11-12a.13b. / Jo 4,43-54.

talata 13 martsa 2018

Ez 47,1-9.12. / Sal 46(45),2-3.5-6.8-9. / Jo 5,1-16.

alarobia 14 martsa 2018

Iz 49,8-15. / Sal 145(144),8-9.13cd-14.17-18. / Jo 5,17-30.

alakamisy 15 martsa 2018

Eks 32,7-14. / Sal 106(105),19-20.21-22.23. / Jo 5,31-47.

zoma 16 martsa 2018

Fah 2,1a.12-22. / Sal 34(33),17-18.19-20.21.23. / Jo 7,1-2.10.25-30.

asabotsy 17 martsa 2018

Jer 11,18-20. / Sal 7,2-3.9bc-10.11-12. / Jo 7,40-53.

alahady 18 martsa 2018

Jer 31,31-34. / Sal 51(50),3-4.12-13.14-15. / Heb 5,7-9. / Jo 12,20-33.

alatsinainy 19 martsa 2018

2 Sam 7,4-5a.12-14a.16. / Sal 89(88),2-3.4-5.27.29. / Rom 4,13.16-18.22. / Mt 1,16.18-21.24a.

talata 20 martsa 2018

Fan 21,4-9. / Sal 102(101),2-3.16-18.19-21. / Jo 8,21-30.

alarobia 21 martsa 2018

Dn 3,14-20.91-92.95. / Dn 3,52.53.54.55.56. / Jo 8,31-42.

alakamisy 22 martsa 2018

Jen 17,3-9. / Sal 105(104),4-5.6-7.8-9. / Jo 8,51-59.

zoma 23 martsa 2018

Jer 20,10-13. / Sal 18(17),2-3a.3bc-4.5-6.7. / Jo 10,31-42.

asabotsy 24 martsa 2018

Ez 37,21-28. / Jer 31,10.11-12ab.13. / Jo 11,45-56.

alahady 25 martsa 2018

Iz 50,4-7. / Sal 22(21),8-9.17-18a.19-20.23-24. / Fi 2,6-11. / Mk 14,1-72.15,1-47.

alatsinainy 26 martsa 2018

Iz 42,1-7. / Sal 27(26),1.2.3.13-14. / Jo 12,1-11.

talata 27 martsa 2018

Iz 49,1-6. / Sal 71(70),1-2.3-4a.5-6ab.15.17. / Jo 13,21-33.36-38.

alarobia 28 martsa 2018

Iz 50,4-9a. / Sal 69(68),8-10.21bcd-22.31.33-34. / Mt 26,14-25.

alakamisy 29 martsa 2018

Eks 12,1-8.11-14. / Sal 116(115),12-13.15-16bc.17-18. / 1 Kor 11,23-26. / Jo 13,1-15.

zoma 30 martsa 2018

Iz 52,13-15.53,1-12. / Sal 31(30),2.6.12-13.15-16.17.25. / Heb 4,14-16.5,7-9. / Jo 18,1-40.19,1-42.

asabotsy 31 martsa 2018

Eks 14,15-31.15,1a. / Eks 15,1b-2.3-4.5-6.17-18. / Rom 6,3-11. / Mk 16,1-7.

alahady 01 aprily 2018

Asa 10,34a.37-43. / Sal 118(117),1-2.16ab-17.22-23. / Kol 3,1-4. / Jo 20,1-9.

alatsinainy 02 aprily 2018

Asa 2,14.22-33. / Sal 16(15),1-2a.5.7-8.9-10.11. / Mt 28,8-15.

talata 03 aprily 2018

Asa 2,36-41. / Sal 33(32),4-5.18-19.20.22. / Jo 20,11-18.

alarobia 04 aprily 2018

Asa 3,1-10. / Sal 105(104),1-2.3-4.6-7.8-9. / Lk 24,13-35.

alakamisy 05 aprily 2018

Asa 3,11-26. / Sal 8,2a.5.6-7.8-9. / Lk 24,35-48.

zoma 06 aprily 2018

Asa 4,1-12. / Sal 118(117),1-2.4.22-24.25-27a. / Jo 21,1-14.

asabotsy 07 aprily 2018

Asa 4,13-21. / Sal 118(117),1.14-15.16ab-18.19-21. / Mk 16,9-15.

alahady 08 aprily 2018

Asa 4,32-35. / Sal 118(117),2-4.16ab-18.22-24. / 1 Jo 5,1-6. / Jo 20,19-31.

alatsinainy 09 aprily 2018

Iz 7,10-14.8,10b. / Sal 40(39),7-8a.8b-9.10.11. / Heb 10,4-10. / Lk 1,26-38.

talata 10 aprily 2018

Asa 4,32-37. / Sal 93(92),1ab.1c-2.5. / Jo 3,7b-15.

alarobia 11 aprily 2018

Asa 5,17-26. / Sal 34(33),2-3.4-5.6-7.8-9. / Jo 3,16-21.

alakamisy 12 aprily 2018

Asa 5,27-33. / Sal 34(33),2.9.17-18.19-20. / Jo 3,31-36.

zoma 13 aprily 2018

Asa 5,34-42. / Sal 27(26),1.4.13-14. / Jo 6,1-15.

asabotsy 14 aprily 2018

Asa 6,1-7. / Sal 33(32),1-2.4-5.18-19. / Jo 6,16-21.

alahady 15 aprily 2018

Asa 3,13-15.17-19. / Sal 4,2.4.7.9. / 1 Jo 2,1-5a. / Lk 24,35-48.

alatsinainy 16 aprily 2018

Asa 6,8-15. / Sal 119(118),23-24.26-27.29-30. / Jo 6,22-29.

talata 17 aprily 2018

Asa 7,51-60.8,1a. / Sal 31(30),3cd-4.6ab.7b.8a.17.21ab. / Jo 6,30-35.

alarobia 18 aprily 2018

Asa 8,1b-8. / Sal 66(65),1-3a.4-5.6-7a. / Jo 6,35-40.

alakamisy 19 aprily 2018

Asa 8,26-40. / Sal 66(65),8-9.16-17.20. / Jo 6,44-51.

zoma 20 aprily 2018

Asa 9,1-20. / Sal 117(116),1.2. / Jo 6,52-59.

asabotsy 21 aprily 2018

Asa 9,31-42. / Sal 116(115),12-13.14-15.16-17. / Jo 6,60-69.

alahady 22 aprily 2018

Asa 4,8-12. / Sal 118(117),1.8-9.21-23.26.28cd.29. / 1 Jo 3,1-2. / Jo 10,11-18.

alatsinainy 23 aprily 2018

Asa 11,1-18. / Sal 42(41),2-3.43(42),3.4. / Jo 10,1-10. 
©Evangelizo.org 2001-2018