« Ho any amin'iza izahay, Tompo? Ianao no manana ny tenin'ny fiainana mandrakizay. » Jo 6, 68MISORATA ANARANA !
Ampidiro ny adiresy email
(Maimaim-poana)


Hamarino ny adiresy email

 
alatsinainy 20 novambra 2017
Alatsinainy Fahatelo amby telopolo tsotra Mandavan-taona
1 Mak 1,10-15.41-43.54-57.62-64. / Sal 119(118),53.61.134.150.155.158. / Lk 18,35-43.

talata 21 novambra 2017
Talata Fahatelo amby telopolo tsotra Mandavan-taona
2 Mak 6,18-31. / Sal 3,2-3.4-5.6-7. / Lk 19,1-10.

alarobia 22 novambra 2017
Alarobia Fahatelo amby telopolo tsotra Mandavan-taona
2 Mak 7,1.20-31. / Sal 17(16),1.5-6.8b.15. / Lk 19,11-28.

alakamisy 23 novambra 2017
Alakamisy Fahatelo amby telopolo tsotra Mandavan-taona
1 Mak 2,15-29. / Sal 50(49),1-2.5-6.14-15. / Lk 19,41-44.

zoma 24 novambra 2017
Zoma Fahatelo amby telopolo tsotra Mandavan-taona
1 Mak 4,36-37.52-59. / 1 Tan 29,10.11abc.11d-12a.12bcd. / Lk 19,45-48.

asabotsy 25 novambra 2017
Asabotsy Fahatelo amby telopolo tsotra Mandavan-taona
1 Mak 6,1-13. / Sal 9(9A),2-3.4.6.16b.19. / Lk 20,27-40.

alahady 26 novambra 2017
Fankalazana an'i Kristy Mpanjaka
Ez 34,11-12.15-17. / Sal 23(22),1-2a.2b-3.5.6. / 1 Kor 15,20-26.28. / Mt 25,31-46.

alatsinainy 27 novambra 2017
Alatsinainy Fahaefatra amby telopolo tsotra Mandavan-taona
Dn 1,1-6.8-20. / Dn 3,52.53.54.55.56. / Lk 21,1-4.

talata 28 novambra 2017
Talata Fahaefatra amby telopolo tsotra Mandavan-taona
Dn 2,31-45. / Dn 3,57.58.59.60.61. / Lk 21,5-11.

alarobia 29 novambra 2017
Alarobia Fahaefatra amby telopolo tsotra Mandavan-taona
Dn 5,1-6.13-14.16-17.23-28. / Dn 3,62.63.64.65.66.67. / Lk 21,12-19.

alakamisy 30 novambra 2017
Fetin'i Masindahy Andrea Apostoly
Rom 10,9-18. / Sal 19(18),2-3.4-5. / Mt 4,18-22.

zoma 01 desambra 2017
Zoma Fahaefatra amby telopolo tsotra Mandavan-taona
Dn 7,2-14. / Dn 3,75.76.77.78.79.80.81. / Lk 21,29-33.

asabotsy 02 desambra 2017
Asabotsy Fahaefatra amby telopolo tsotra Mandavan-taona
Dn 7,15-27. / Dn 3,82.83.84.85.86.87. / Lk 21,34-36.

alahady 03 desambra 2017
Alahady Voalohany amin'ny Fiaviana
Iz 63,16b-17.19b.64,2b-7. / Sal 80(79),2ac.3b.15-16.18-19. / 1 Kor 1,3-9. / Mk 13,33-37.

alatsinainy 04 desambra 2017
Alatsinainy Voalohany amin'ny Fiaviana
Iz 2,1-5. / Sal 122(121),1-2.3-4a.4b-5.6-7.8-9. / Mt 8,5-11.

talata 05 desambra 2017
Talata Voalohany amin'ny Fiaviana
Iz 11,1-10. / Sal 72(71),2.7-8.12-13.17. / Lk 10,21-24.

alarobia 06 desambra 2017
Alarobia Voalohany amin'ny Fiaviana
Iz 25,6-10a. / Sal 23(22),1-3a.3b-4.5.6. / Mt 15,29-37.

alakamisy 07 desambra 2017
Alakamisy Voalohany amin'ny Fiaviana
Iz 26,1-6. / Sal 118(117),1.8-9.19-21.25-27a. / Mt 7,21.24-27.

zoma 08 desambra 2017
Fankalazana an'i Maria tsy azon-keloka tamin'ny fototra
Jen 3,9-15.20. / Sal 98(97),1.2-3ab.3bc-4. / Ef 1,3-6.11-12. / Lk 1,26-38.

asabotsy 09 desambra 2017
Asabotsy Voalohany amin'ny Fiaviana
Iz 30,19-21.23-26. / Sal 147(146),1-2.3-4.5-6. / Mt 9,35-38.10,1.6-8.

alahady 10 desambra 2017
Alahady Faharoa amin'ny Fiaviana
Iz 40,1-5.9-11. / Sal 85(84),9ab-10.11-12.13-14. / 2 Pi 3,8-14. / Mk 1,1-8.

alatsinainy 11 desambra 2017
Alatsinainy Faharoa amin'ny Fiaviana
Iz 35,1-10. / Sal 85(84),9ab-10.11-12.13-14. / Lk 5,17-26.

talata 12 desambra 2017
Talata Faharoa amin'ny Fiaviana
Iz 40,1-11. / Sal 96(95),1-2.3.10ac.11-12.13. / Mt 18,12-14.

alarobia 13 desambra 2017
Alarobia Faharoa amin'ny Fiaviana
Iz 40,25-31. / Sal 103(102),1-2.3-4.8.10. / Mt 11,28-30.

alakamisy 14 desambra 2017
Alakamisy Faharoa amin'ny Fiaviana
Iz 41,13-20. / Sal 145(144),1.9.10-11.12-13ab. / Mt 11,11-15.

zoma 15 desambra 2017
Zoma Faharoa amin'ny Fiaviana
Iz 48,17-19. / Sal 1,1-2.3.4.6. / Mt 11,16-19.

asabotsy 16 desambra 2017
Asabotsy Faharoa amin'ny Fiaviana
Ekl 48,1-4.9-11. / Sal 80(79),2ac.3b.15-16.18-19. / Mt 17,10-13.

alahady 17 desambra 2017
Alahady Fahatelo amin'ny Fiaviana
Iz 61,1-2a.10-11. / Lk 1,46-48.49-50.53-54. / 1 Tes 5,16-24. / Jo 1,6-8.19-28.

alatsinainy 18 desambra 2017
Fiaviana: Herinandro mialoha ny Noely (18 desambra)
Fan 24,2-7.15-17a. / Sal 25(24),4bc-5ab.6-7bc.8-9. / Mt 21,23-27.

talata 19 desambra 2017
Fiaviana: Herinandro mialoha ny Noely (19 desambra)
Sof 3,1-2.9-13. / Sal 34(33),2-3.6-7.17-18.19.23. / Mt 21,28-32.

alarobia 20 desambra 2017
Fiaviana: Herinandro mialoha ny Noely (20 desambra)
Iz 45,6b-8.18.21b-25. / Sal 85(84),9ab-10.11-12.13-14. / Lk 7,19-23.

alakamisy 21 desambra 2017
Fiaviana: Herinandro mialoha ny Noely (21 desambra)
Iz 54,1-10. / Sal 30(29),2.4.5-6.11-12a.13b. / Lk 7,24-30.

zoma 22 desambra 2017
Fiaviana: Herinandro mialoha ny Noely (22 desambra)
Iz 56,1-3a.6-8. / Sal 67(66),2-3.5.7-8. / Jo 5,33-36.

asabotsy 23 desambra 2017
Fiaviana: Herinandro mialoha ny Noely (23 desambra)
Mal 3,1-4.23-24. / Sal 25(24),4bc-5ab.8-9.10.14. / Lk 1,57-66.

alahady 24 desambra 2017
Alahady Fahaefatra amin'ny Fiaviana
Iz 9,1-6. / Sal 96(95),1-2a.2b-3.11-12.13. / Tit 2,11-14. / Lk 2,1-14.

alatsinainy 25 desambra 2017
Fankalazana ny Noely, Fahaterahan'ny Tompo
Iz 52,7-10. / Sal 98(97),1.2-3ab.3cd-4.5-6. / Heb 1,1-6. / Jo 1,1-18.

talata 26 desambra 2017
Fetin'i Masindahy Etiena Martiry
Asa 6,8-10.7,54-59. / Sal 31(30),3cd-4.6.8ab.16bc.17. / Mt 10,17-22.

alarobia 27 desambra 2017
Fetin'i Masindahy Joany, Apostoly
1 Jo 1,1-4. / Sal 97(96),1-2.5-6.11-12. / Jo 20,2-8.

alakamisy 28 desambra 2017
Fetin'ny Zaza tsy manantsiny martiry
1 Jo 1,5-10.2,1-2. / Sal 124(123),2-3.4-5.7b-8. / Mt 2,13-18.

zoma 29 desambra 2017
Andro fahadimy amin'ny Havaloan'ny Noely
1 Jo 2,3-11. / Sal 96(95),1-2a.2b-3.5b-6. / Lk 2,22-35.

asabotsy 30 desambra 2017
Andro fahaenina amin'ny Havaloan'ny Noely
1 Jo 2,12-17. / Sal 96(95),7-8a.8b-9.10. / Lk 2,36-40.

alahady 31 desambra 2017
Fetin'ny Fianakaviana Masin'i Jesoa, Maria ary Josefa
Jen 15,1-6.21,1-3. / Sal 105(104),1b-2.3-4.5-6.8-9. / Heb 11,8.11-12.17-19. / Lk 2,22-40.

alatsinainy 01 janoary 2018

Fan 6,22-27. / Sal 67(66),2-3.5.6.8. / Ga 4,4-7. / Lk 2,16-21.

talata 02 janoary 2018

1 Jo 2,22-28. / Sal 98(97),1.2-3ab.3cd-4. / Jo 1,19-28.

alarobia 03 janoary 2018

1 Jo 2,29.3,1-6. / Sal 98(97),1.3cd-4.5-6. / Jo 1,29-34.

alakamisy 04 janoary 2018

1 Jo 3,7-10. / Sal 98(97),1.7-8.9. / Jo 1,35-42.

zoma 05 janoary 2018

1 Jo 3,11-21. / Sal 100(99),2.3.4.5. / Jo 1,43-51.

asabotsy 06 janoary 2018

Iz 60,1-6. / Sal 72(71),2.7-8.10-11.12-13. / Ef 3,2-3a.5-6. / Mt 2,1-12.

alahady 07 janoary 2018

Iz 55,1-11. / Iz 12,2-3.4bcd.5-6. / 1 Jo 5,1-9. / Mk 1,7-11.

alatsinainy 08 janoary 2018

1 Sam 1,1-8. / Sal 116(115),12-13.14-17.18-19. / Mk 1,14-20.

talata 09 janoary 2018

1 Sam 1,9-20. / 1 Sam 2,1.4-5.6-7.8abcd. / Mk 1,21b-28.

alarobia 10 janoary 2018

1 Sam 3,1-10.19-20. / Sal 40(39),2.5.7-8a.8b-9.10. / Mk 1,29-39.

alakamisy 11 janoary 2018

1 Sam 4,1-11. / Sal 44(43),10-11.14-15.24-25. / Mk 1,40-45.

zoma 12 janoary 2018

1 Sam 8,4-7.10-22a. / Sal 89(88),16-17.18-19. / Mk 2,1-12.

asabotsy 13 janoary 2018

1 Sam 9,1-4.17-19.10,1a. / Sal 21(20),2-3.4-5.6-7. / Mk 2,13-17.

alahady 14 janoary 2018

1 Sam 3,3b-10.19. / Sal 40(39),2.4ab.7-8a.8b-9.10. / 1 Kor 6,13c-15a.17-20. / Jo 1,35-42.

alatsinainy 15 janoary 2018

1 Sam 15,16-23. / Sal 50(49),8-9.16bc-17.21.23. / Mk 2,18-22.

talata 16 janoary 2018

1 Sam 16,1-13. / Sal 89(88),20.21-22.27-28. / Mk 2,23-28.

alarobia 17 janoary 2018

1 Sam 17,32-33.37.40-51. / Sal 144(143),1.2.9-10. / Mk 3,1-6.

alakamisy 18 janoary 2018

1 Sam 18,6-9.19,1-7. / Sal 56(55),2-3.9-10ab.10c-11.12-13. / Mk 3,7-12.

zoma 19 janoary 2018

1 Sam 24,3-21. / Sal 57(56),2.3-4.6.11. / Mk 3,13-19.

asabotsy 20 janoary 2018

2 Sam 1,1-4.11-12.19.23-27. / Sal 80(79),2-3.5-7. / Mk 3,20-21.

alahady 21 janoary 2018

Jon 3,1-5.10. / Sal 25(24),4bc-5ab.6-7bc.8-9. / 1 Kor 7,29-31. / Mk 1,14-20.

alatsinainy 22 janoary 2018

2 Sam 5,1-7.10. / Sal 89(88),20.21-22.25-26. / Mk 3,22-30.

talata 23 janoary 2018

2 Sam 6,12-15.17-19. / Sal 24(23),7.8.9.10. / Mk 3,31-35.

alarobia 24 janoary 2018

2 Sam 7,4-17. / Sal 89(88),4-5.27-28.29-30. / Mk 4,1-20.

alakamisy 25 janoary 2018

Asa 22,3-16. / Sal 117(116),1.2. / Mk 16,15-18.

zoma 26 janoary 2018

2 Sam 11,1-4a.5-10a.13-17. / Sal 51(50),3-4.5-6a.6bc-7.10-11. / Mk 4,26-34.

asabotsy 27 janoary 2018

2 Sam 12,1-7a.10-17. / Sal 51(50),12-13.14-15.16-17. / Mk 4,35-41.

alahady 28 janoary 2018

Det 18,15-20. / Sal 95(94),1-2.6-7.8-9. / 1 Kor 7,32-35. / Mk 1,21-28.

alatsinainy 29 janoary 2018

2 Sam 15,13-14.30.16,5-13a. / Sal 3,2-3.4-5.6-7. / Mk 5,1-20.

talata 30 janoary 2018

2 Sam 18,9-10.14b.24-25a.30-32.19,1-3. / Sal 86(85),1-2.3-4.5-6. / Mk 5,21-43.

alarobia 31 janoary 2018

2 Sam 24,2.9-17. / Sal 32(31),1-2.5.6.7. / Mk 6,1-6.

alakamisy 01 febroary 2018

1 Mpan 2,1-4.10-12. / 1 Tan 29,10.11ab.11d-12a.12bcd. / Mk 6,7-13.

zoma 02 febroary 2018

Mal 3,1-4. / Sal 24(23),7.8.9.10. / Lk 2,22-40.

asabotsy 03 febroary 2018

1 Mpan 3,4-13. / Sal 119(118),9.10.11.12.13.14. / Mk 6,30-34.

alahady 04 febroary 2018

Jb 7,1-4.6-7. / Sal 147(146),1-2.3-4.5-6. / 1 Kor 9,16-19.22-23. / Mk 1,29-39.

alatsinainy 05 febroary 2018

1 Mpan 8,1-7.9-13. / Sal 132(131),6-7.8-10. / Mk 6,53-56.

talata 06 febroary 2018

1 Mpan 8,22-23.27-30. / Sal 84(83),3.4.5.10.11. / Mk 7,1-13.

alarobia 07 febroary 2018

1 Mpan 10,1-10. / Sal 37(36),5-6.30-31.39-40. / Mk 7,14-23.

alakamisy 08 febroary 2018

1 Mpan 11,4-13. / Sal 106(105),3-4.35-36.37.40. / Mk 7,24-30.

zoma 09 febroary 2018

1 Mpan 11,29-32.12,19. / Sal 81(80),10-11ab.12-13.14-15. / Mk 7,31-37.

asabotsy 10 febroary 2018

1 Mpan 12,26-32.13,33-34. / Sal 106(105),6-7a.19-20.21-22. / Mk 8,1-10.

alahady 11 febroary 2018

Lev 13,1-2.44-46. / Sal 32(31),1-2.5.11. / 1 Kor 10,31-33.11,1. / Mk 1,40-45.

alatsinainy 12 febroary 2018

Jak 1,1-11. / Sal 119(118),67.68.71.72.75.76. / Mk 8,11-13.

talata 13 febroary 2018

Jak 1,12-18. / Sal 94(93),12-13a.14-15.18-19. / Mk 8,14-21.

alarobia 14 febroary 2018

Jl 2,12-18. / Sal 51(50),3-4.5-6a.12-13.14.17. / 2 Kor 5,20-21.6,1-2. / Mt 6,1-6.16-18.

alakamisy 15 febroary 2018

Det 30,15-20. / Sal 1,1-2.3.4.6. / Lk 9,22-25.

zoma 16 febroary 2018

Iz 58,1-9a. / Sal 51(50),3-4.5-6a.18-19. / Mt 9,14-15.

asabotsy 17 febroary 2018

Iz 58,9b-14. / Sal 86(85),1-2.3-4.5-6. / Lk 5,27-32.

alahady 18 febroary 2018

Jen 9,8-15. / Sal 25(24),4bc-5ab.6-7bc.8-9. / 1 Pi 3,18-22. / Mk 1,12-15. 
©Evangelizo.org 2001-2017