« Ho any amin'iza izahay, Tompo? Ianao no manana ny tenin'ny fiainana mandrakizay. » Jo 6, 68MISORATA ANARANA !
Ampidiro ny adiresy email
(Maimaim-poana)


Hamarino ny adiresy email

 

Inona ny Evanjely ?

Ny Evanjely dia ny fampianaran'i Jesoa Kristy araka izay nampitain'ireo mpanoratra ny Vaovao Mahafaly dia i Matio, Marka, Lioka ary Joany.

Inona ny dikatenin'ny Evanjely izay atolotray ?

Ny dikateny katolika no atolotray.

Ny teny ao amin'ny Baiboly izay alefanay isanandro dia nadikanay avy amin'ny Baiboly malagasy, dikateny tamin'ny 1938 voahitsy sy voafantina.

Inona no atao hoe tetiandro litorjika ?

Ny tetiandro litorjika dia ny fizarazarana ny taona miainga eo amin'ny Paka.

Amin'ny andro tsirairay dia misy vakiteny avy ao amin'ny Baiboly izay atolotry ny Fiangonana katolika mba hahafahana mibanjina ny fiainan'i Jesoa ao anatin'ny taona.

Izany koa dia atolotry ny Fiangonana ho an'ireo izay maniry ny hiaraka hiombom-bavaka isanandro. 
©Evangelizo.org 2001-2018