« Ho any amin'iza izahay, Tompo? Ianao no manana ny tenin'ny fiainana mandrakizay. » Jo 6, 68MISORATA ANARANA !
Ampidiro ny adiresy email
(Maimaim-poana)


Hamarino ny adiresy email

 
HANOME FANOHANANA ARA-BOLA

Misaotra anao manolo-tena hanampy ara-bola ny « EVANJELY ANIO ».
Ny fanomezanao fanampiana ara-bola dia sady fanefàna ny saran'ny famandrihanao no manampy koa ny olona hafa, manerana ny kaontinanta dimy, handray ny « EVANJELY ANIO ».
Vokatr'izany dia mandray anjara manokana sy mivantana amin'ity asa fanitarana ny Vaovao Mahafaly ity koa ianao.

Raha misy fanontaniana dia manorata aty aminay amin'ny alalan'ny fitaovana : ETO 
©Evangelizo.org 2001-2018