« Ho any amin'iza izahay, Tompo? Ianao no manana ny tenin'ny fiainana mandrakizay. » Jo 6, 68MISORATA ANARANA !
Ampidiro ny adiresy email
(Maimaim-poana)


Hamarino ny adiresy email

 

Hanampy anay

Ny Evanjely Anio no mitohy dia vokatry ny asa ataon'ny ekipa iraisam-pirenena ao aminy maimaim-poana. Tsy misy fanohanana ara-bola manokana voaray amin'izany afatsy ny fanampiana mivantana avy amin'ny fanomezana ataon'ny mpamandrika.

Azonay natao ny nametraka dokam-barotra teto amin'ity takelaka ity na koa mivarotra ny lahatsoratra anananay, saingy tsy manao izany izahay satria inoanay fa tsy tokony ho tohanana dokam-barotra ny Evanjely.

Na izany aza anefa dia tena misy tokoa ny vola mivoaka: Saran'ny fandikan-teny, ny fitaovana informatika, ny saran'ny fanaparitahana ny tolotra, ny saran-dalana mivezivezy... Ka izany indrindra no angatahanay manokana fanampiana avy amin'ny mpamandrika. Fanampiana izay antoky ny fandrosoan'ny asa ataonay.

Misy endrika vitsivitsy azonao entina hanampiana anay :


Fanampiana amin'ny fampivoarana ny tolotra

Mila mpanampy ny ekipan'ny EVANJELY ANIO amin'ny fandraisana anjara amin'ny fampivoarana ny tolotra. Lafiny teknika, lafiny ara-kevitra sns.


Fanohanana ara-bola

Azonao atao ihany koa ny manampy ara-bola ny EVANJELY ANIO :

Amin'ny fanaovana fanomezana mivantana eto amin'ny internet
Amin'ny fanaovana fanomezana amin'ny alalan'ny banky

amin'ny kaontinay ao amin'ny banky :

Code IBAN : FR76 - 3000 - 3030 - 8500 - 0372 - 6114 - 293
Code BIC : SOGEFRPP
(Société Générale)

Na koa amin'ny alalan'ny taratasim-bola

Alefa amin'ny adiresy :

Evanjely Anio (EVA)
4, Quai Koch
67000 STRASBOURG
France


Amin'ny alalan'ny fampielezana ny tolotry ny Evanjely Anio

Azonao atao ny manaparitaka ny tolotra ataonay amin'ny fampahafantarana ny olona ny adiresy evanjelyanio.org, na koa amin'ny fanoratana ny anaran'izy ireo handray ny famandrihana.

Azonao atao ihany koa ny mampiely ny trakta voa-printy eto amin'ny site. Azonao alaina sy aparitaka amin'ny manodidina anao. Alaivo eto dia mba aparitaho. 
©Evangelizo.org 2001-2018