« Ho any amin'iza izahay, Tompo? Ianao no manana ny tenin'ny fiainana mandrakizay. » Jo 6, 68MISORATA ANARANA !
Ampidiro ny adiresy email
(Maimaim-poana)


Hamarino ny adiresy email

 
Tetiandro Katolika Romana (endriny andavanandro) RSS for English version
RSS for Arabic version
RSS for German version
RSS for French version
RSS for Italian version
RSS for Netherland version
RSS for Polish version
RSS for Portugues version
RSS for Spanish version
RSS for Greek version
RSS for Malgasy version

Tetiandro Katolika hafa RSS for Armenian version
RSS for Arabic Maronite version
RSS for Arabic Byzantine version
RSS for Arabic Copte version
RSS for Arabic Syriac version
RSS for English Marounite version
RSS for English Extraordinary version
RSS for French Extraordinary version
RSS for Italian Ambrosian version

Reader Evangelizo Ny Reader Evangelizo dia ahafahanao maka ny votoatin'ny takelaka EVANGELIZO.ORG mba haseho any amin'ny vohikala hafa :

  - lohateny litorjika, vakiteny sy famoaboasana
  - olomasina isanandro
  - amin'ny fiteny maromaro

Raha hijery dia mandehana amin'ny adiresy : http://feed.evangelizo.org/v2/reader.php


 
©Evangelizo.org 2001-2018