« Ho any amin'iza izahay, Tompo? Ianao no manana ny tenin'ny fiainana mandrakizay. » Jo 6, 68MISORATA ANARANA !
Ampidiro ny adiresy email
(Maimaim-poana)


Hamarino ny adiresy email

 
alahady 22 aprily 2018

Asa 4,8-12. / Sal 118(117),1.8-9.21-23.26.28cd.29. / 1 Jo 3,1-2. / Jo 10,11-18.

alatsinainy 23 aprily 2018

Asa 11,1-18. / Sal 42(41),2-3.43(42),3.4. / Jo 10,1-10.

talata 24 aprily 2018

Asa 11,19-26. / Sal 87(86),1-3.4-5.6-7. / Jo 10,22-30.

alarobia 25 aprily 2018

1 Pi 5,5b-14. / Sal 89(88),2-3.6-7.16-17. / Mk 16,15-20.

alakamisy 26 aprily 2018

Asa 13,13-25. / Sal 89(88),2-3.21-22.25.27. / Jo 13,16-20.

zoma 27 aprily 2018

Asa 13,26-33. / Sal 2,6-7.8-9.10-11. / Jo 14,1-6.

asabotsy 28 aprily 2018

Asa 13,44-52. / Sal 98(97),1.2-3ab.3cd-4. / Jo 14,7-14.

alahady 29 aprily 2018

Asa 9,26-31. / Sal 22(21),26b-27.28.30.31-32. / 1 Jo 3,18-24. / Jo 15,1-8.

alatsinainy 30 aprily 2018

Asa 14,5-18. / Sal 115(113B),1-2.3-4.15-16. / Jo 14,21-26.

talata 01 mey 2018

Asa 14,19-28. / Sal 145(144),10-11.12-13ab.21. / Jo 14,27-31a.

alarobia 02 mey 2018

Asa 15,1-6. / Sal 122(121),1-2.3-4a.4b-5. / Jo 15,1-8.

alakamisy 03 mey 2018

1 Kor 15,1-8. / Sal 19(18),2-3.4-5. / Jo 14,6-14.

zoma 04 mey 2018

Asa 15,22-31. / Sal 57(56),8-9.10-12. / Jo 15,12-17.

asabotsy 05 mey 2018

Asa 16,1-10. / Sal 100(99),1-2.3.5. / Jo 15,18-21.

alahady 06 mey 2018

Asa 10,25-26.34-35.44-48. / Sal 98(97),1.2-3ab.3cd-4. / 1 Jo 4,7-10. / Jo 15,9-17.

alatsinainy 07 mey 2018

Asa 16,11-15. / Sal 149(148),1-2.3-4.5-6a.9b. / Jo 15,26-27.16,1-4a.

talata 08 mey 2018

Asa 16,22-34. / Sal 138(137),1-2a.2bc-3.7c-8. / Jo 16,5-11.

alarobia 09 mey 2018

Asa 17,15.22-34.18,1. / Sal 148(147),1-2.11-12ab.12c-14a.14bcd. / Jo 16,12-15.

alakamisy 10 mey 2018

Asa 1,1-11. / Sal 47(46),2-3.6-7.8-9. / Ef 4,1-13. / Mk 16,15-20.

zoma 11 mey 2018

Asa 18,9-18. / Sal 47(46),2-3.4-5.6-7. / Jo 16,20-23a.

asabotsy 12 mey 2018

Asa 18,23-28. / Sal 47(46),2-3.8-9.10. / Jo 16,23b-28.

alahady 13 mey 2018

Asa 1,15-17.20a.20c-26. / Sal 103(102),1-2.11-12.19-20ab. / 1 Jo 4,11-16. / Jo 17,11b-19.

alatsinainy 14 mey 2018

Asa 1,15-17.20-26. / Sal 113(112),1-2.3-4.5-6.7-8. / Jo 15,9-17.

talata 15 mey 2018

Asa 20,17-27. / Sal 68(67),10-11.20-21. / Jo 17,1-11a.

alarobia 16 mey 2018

Asa 20,28-38. / Sal 68(67),29-30.33-35a.35b-36c. / Jo 17,11b-19.

alakamisy 17 mey 2018

Asa 22,30.23,6-11. / Sal 16(15),1-2a.5.7-8.9-10.11. / Jo 17,20-26.

zoma 18 mey 2018

Asa 25,13b-21. / Sal 103(102),1-2.11-12.19-20ab. / Jo 21,15-19.

asabotsy 19 mey 2018

Asa 28,16-20.30-31. / Sal 11(10),4.5.7. / Jo 21,20-25.

alahady 20 mey 2018

Asa 2,1-11. / Sal 104(103),1ab.24ac.29bc-30.31.34. / Ga 5,16-25. / Jo 15,26-27.16,12-15.

alatsinainy 21 mey 2018

Jak 3,13-18. / Sal 19(18),8.9.10.15. / Mk 9,14-29.

talata 22 mey 2018

Jak 4,1-10. / Sal 55(54),7-8.9-10a.10b-11a.23. / Mk 9,30-37.

alarobia 23 mey 2018

Jak 4,13-17. / Sal 49(48),2-3.6-7.8-10.11. / Mk 9,38-40.

alakamisy 24 mey 2018

Jak 5,1-6. / Sal 49(48),14-15ab.15cd-16.17-18.19-20. / Mk 9,41-50.

zoma 25 mey 2018

Jak 5,9-12. / Sal 103(102),1-2.3-4.8-9.11-12. / Mk 10,1-12.

asabotsy 26 mey 2018

Jak 5,13-20. / Sal 141(140),1-2.3.8. / Mk 10,13-16.

alahady 27 mey 2018

Det 4,32-34.39-40. / Sal 33(32),4-5.6.9.18-19.20.22. / Rom 8,14-17. / Mt 28,16-20.

alatsinainy 28 mey 2018

1 Pi 1,3-9. / Sal 111(110),1-2.5-6.9.10c. / Mk 10,17-27.

talata 29 mey 2018

1 Pi 1,10-16. / Sal 98(97),1.2-3ab.3c-4. / Mk 10,28-31.

alarobia 30 mey 2018

1 Pi 1,18-25. / Sal 147,12-13.14-15.19-20. / Mk 10,32-45.

alakamisy 31 mey 2018

Eks 24,3-8. / Sal 116(115),12-13.15.16bc.17-18. / Heb 9,11-15. / Mk 14,12-16.22-26.

zoma 01 jiona 2018

1 Pi 4,7-13. / Sal 96(95),10.11-12.13. / Mk 11,11-26.

asabotsy 02 jiona 2018

Joda 1,17.20b-25. / Sal 63(62),2.3-4.5-6. / Mk 11,27-33.

alahady 03 jiona 2018

Det 5,12-15. / Sal 81(80),3-4.5-6ab.6c-8a.10-11ab. / 2 Kor 4,6-11. / Mk 2,23-28.3,1-6.

alatsinainy 04 jiona 2018

2 Pi 1,2-7. / Sal 91(90),1-2.14-15ab.15c-16. / Mk 12,1-12.

talata 05 jiona 2018

2 Pi 3,12-15a.17-18. / Sal 90(89),2.3-4.10.14.16. / Mk 12,13-17.

alarobia 06 jiona 2018

2 Tim 1,1-3.6-12. / Sal 123(122),1-2a.2bcd. / Mk 12,18-27.

alakamisy 07 jiona 2018

2 Tim 2,8-15. / Sal 25(24),4bc-5ab.8-9.10.14. / Mk 12,28-34.

zoma 08 jiona 2018

Os 11,1.3-4.8c-9. / Iz 12,2-3.4bcd.5-6. / Ef 3,8-12.14-19. / Jo 19,31-37.

asabotsy 09 jiona 2018

Iz 61,9-11. / 1 Sam 2,1.4-5.6-7.8abcd. / Lk 2,41-51.

alahady 10 jiona 2018

Jen 3,9-15. / Sal 130(129),1-2.3-4ab.4c-6.7-8. / 2 Kor 4,13-18.5,1. / Mk 3,20-35.

alatsinainy 11 jiona 2018

Asa 11,21b-26.13,1-3. / Sal 98(97),1.2-3ab.3c-4.5-6. / Mt 10,7-13.

talata 12 jiona 2018

1 Mpan 17,7-16. / Sal 4,2-3.4-5.7-8. / Mt 5,13-16.

alarobia 13 jiona 2018

1 Mpan 18,20-39. / Sal 16(15),1-2a.4.5.8.11. / Mt 5,17-19.

alakamisy 14 jiona 2018

1 Mpan 18,41-46. / Sal 65(64),10abcd.10e-11.12-13. / Mt 5,20-26.

zoma 15 jiona 2018

1 Mpan 19,9.11-16. / Sal 27(26),7-8a.8b-9abc.13-14. / Mt 5,27-32.

asabotsy 16 jiona 2018

1 Mpan 19,19-21. / Sal 16(15),1-2a.5.7-8.9-10. / Mt 5,33-37.

alahady 17 jiona 2018

Ez 17,22-24. / Sal 92(91),2-3.13-14.15-16. / 2 Kor 5,6-10. / Mk 4,26-34.

alatsinainy 18 jiona 2018

1 Mpan 21,1-16. / Sal 5,2-3.5-6.7. / Mt 5,38-42.

talata 19 jiona 2018

1 Mpan 21,17-29. / Sal 51(50),3-4.5-6a.11.16. / Mt 5,43-48.

alarobia 20 jiona 2018

2 Mpan 2,1.6-14. / Sal 31(30),20.21.24. / Mt 6,1-6.16-18.

alakamisy 21 jiona 2018

Ekl 48,1-15. / Sal 97(96),1-2.3-4.5-6.7. / Mt 6,7-15.

zoma 22 jiona 2018

2 Mpan 11,1-4.9-18.20. / Sal 132(131),11.12.13-14.17-18. / Mt 6,19-23.

asabotsy 23 jiona 2018

2 Tan 24,17-25. / Sal 89(88),4-5.29-30.31-32.33-34. / Mt 6,24-34.

alahady 24 jiona 2018

Iz 49,1-6. / Sal 139(138),1-3.13-14ab.14c-15. / Asa 13,22-26. / Lk 1,57-66.80.

alatsinainy 25 jiona 2018

2 Mpan 17,5-8.13-15a.18. / Sal 60(59),3.4-5.12-13. / Mt 7,1-5.

talata 26 jiona 2018

2 Mpan 19,9b-11.14-21.31-35a.36. / Sal 48(47),2-3a.3b-4.10-11. / Mt 7,6.12-14.

alarobia 27 jiona 2018

2 Mpan 22,8-13.23,1-3. / Sal 119(118),33.34.35.36.37.40. / Mt 7,15-20.

alakamisy 28 jiona 2018

2 Mpan 24,8-17. / Sal 79(78),1-2.3-5.8.9. / Mt 7,21-29.

zoma 29 jiona 2018

Asa 12,1-11. / Sal 34(33),2-3.4-5.6-7.8-9. / 2 Tim 4,6-8.17-18. / Mt 16,13-19.

asabotsy 30 jiona 2018

Fit 2,2.10-14.18-19. / Sal 74(73),1-2.3-5a.5b-7.20-21. / Mt 8,5-17.

alahady 01 jolay 2018

Fah 1,13-15.2,23-24. / Sal 30(29),2.4.5-6.11.12a.13b. / 2 Kor 8,7.9.13-15. / Mk 5,21-43.

alatsinainy 02 jolay 2018

Am 2,6-10.13-16. / Sal 50(49),16bc-17.18-19.20-21.22-23. / Mt 8,18-22.

talata 03 jolay 2018

Ef 2,19-22. / Sal 117(116),1.2. / Jo 20,24-29.

alarobia 04 jolay 2018

Am 5,14-15.21-24. / Sal 50(49),7.8-9.10-11.12-13.16bc-17. / Mt 8,28-34.

alakamisy 05 jolay 2018

Am 7,10-17. / Sal 19(18),8.9.10.11. / Mt 9,1-8.

zoma 06 jolay 2018

Am 8,4-6.9-12. / Sal 119(118),2.10.20.30.40.131. / Mt 9,9-13.

asabotsy 07 jolay 2018

Am 9,11-15. / Sal 85(84),9.11-12.13-14. / Mt 9,14-17.

alahady 08 jolay 2018

Ez 2,2-5. / Sal 123(122),1-2a.2bcd.3-4. / 2 Kor 12,7-10. / Mk 6,1-6.

alatsinainy 09 jolay 2018

Os 2,16.17b-18.21-22. / Sal 145(144),2-3.4-5.6-7.8-9. / Mt 9,18-26.

talata 10 jolay 2018

Os 8,4-7.11-13. / Sal 115(113B),3-4.5-6.7ab-8.9-10. / Mt 9,32-38.

alarobia 11 jolay 2018

Os 10,1-3.7-8.12. / Sal 105(104),2-3.4-5.6-7. / Mt 10,1-7.

alakamisy 12 jolay 2018

Os 11,1-4.8c-9. / Sal 80(79),2ac.3b.15-16. / Mt 10,7-15.

zoma 13 jolay 2018

Os 14,2-10. / Sal 51(50),3-4.8-9.12-13.14.17. / Mt 10,16-23.

asabotsy 14 jolay 2018

Iz 6,1-8. / Sal 93(92),1ab.1c-2.5. / Mt 10,24-33.

alahady 15 jolay 2018

Am 7,12-15. / Sal 85(84),9ab-10.11-12.13-14. / Ef 1,3-14. / Mk 6,7-13.

alatsinainy 16 jolay 2018

Iz 1,10-17. / Sal 50(49),8-9.16bc-17.21.23. / Mt 10,34-42.11,1.

talata 17 jolay 2018

Iz 7,1-9. / Sal 48(47),2-3a.3b-4.5-6.7-8. / Mt 11,20-24.

alarobia 18 jolay 2018

Iz 10,5-7.13-16. / Sal 94(93),5-6.7-8.9-10.14-15. / Mt 11,25-27.

alakamisy 19 jolay 2018

Iz 26,7-9.12.16-19. / Sal 102(101),13-14ab.15.16-18.19-21. / Mt 11,28-30.

zoma 20 jolay 2018

Iz 38,1-6.21-22.7-8. / Iz 38,10.11.12abcd.16. / Mt 12,1-8.

asabotsy 21 jolay 2018

Mik 2,1-5. / Sal 9(9B),1-2.3-4.7-8.14. / Mt 12,14-21. 
©Evangelizo.org 2001-2018